HOT

Dây hàn lõi thuốc JQ.YR402 Tianjin#2 236

0 ₫

E91T1-B3C GB/T 17493-2008 E621T1-B3C JQ.YR402 (mod.0.1C1Si1Mn0Ni2.5Cr1.2Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al) CHT91B3A; CHT91B3
Mua hàng
HOT

Dây hàn lõi thuốc JQ.YR302 Tianjin#2 235

0 ₫

E81T1-B2C E551T1-B2C JQ.YR302 (mod.0.1C0Si1Mn0Ni1.5Cr0.7Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al) CHT81B2
Mua hàng
HOT

Dây hàn lõi thuốc JQ.YJ601Ni2-1 Tianjin#2 232

0 ₫

E81T1-Ni2C GB/T 17493-2008 E551T1-Ni2C JQ.YJ601Ni2-1 (mod.0C0Si1Mn2Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al) CHT81Ni2
Mua hàng
HOT

Dây hàn lõi thuốc JQ.YJ601Ni1.5-1 Tianjin#2 231

0 ₫

E81T1-K2C GB/T 17493-2008 E551T1-K2C JQ.YJ601Ni1.5-1 (mod.0.2C1Si2Mn2Ni0.2Cr0.4Mo0.1V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al) CHT81K2
Mua hàng
HOT

Dây hàn lõi thuốc JQ.YJ601Ni-1 Tianjin#2 230

0 ₫

E81T1-Ni1C GB/T 17493-2008 E551T1-Ni1C JQ.YJ601Ni-1 (mod.0C0Si1Mn1Ni0Cr0.2Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al) CHT81Ni1
Mua hàng
HOT

Dây hàn lõi thuốc JQ.YJ501NiCrCu-1; JQ.YJ551NiCrCu-1 Tianjin#2 227

0 ₫

E81T1-W2C E551T1-W2C JQ.YJ501NiCrCu-1; JQ.YJ551NiCrCu-1 (mod.0.1C1Si1Mn0Ni0.6Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0.4CuRemFe0Al) CHT81W2
Mua hàng
HOT

Dây hàn lõi thuốc JQ.YJ501Ni-1 Tianjin#2 226

0 ₫

E71T1-GC GB/T 17493-2008 E491T1-NiC JQ.YJ501Ni-1 (mod.0.1C0Si1Mn1Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng
HOT

Dây hàn lõi thuốc JC-30 Tianjin#2 136

0 ₫

E81T8-K2/E551T8-K2 GB/T 17493 E551T8-K2 JC-30 (mod.0C0Si1Mn2Ni0Cr0Mo0.1V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0.8Al)
Mua hàng
HOT

Dây hàn lõi thuốc JC-29Ni1 Tianjin#2 135

0 ₫

E71T8-Ni1J GB/T 17493 E491T8-Ni1-J JC-29Ni1 (mod.0.1C0Si1Mn1Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0.8Al) CHT71Ni1
Mua hàng
HOT

Dây hàn lõi thuốc JC-29; JC-29X Tianjin#2 134

0 ₫

E71T8-K6 JC-29; JC-29X (mod.0C0Si1Mn1Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0.8Al)
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc T76-6-T1-1-C-A-G EN-ISO-A#0 872

0 ₫

T76-6-T1-1-C-A-G E111T1-GC (mod.0C0Si2Mn3Ni0Cr0.3Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc T69-2-Mn2NiMo-P-C-1 EN-ISO-A#0 871

0 ₫

T69-2-Mn2NiMo-P-C-1 E111T1-K3CJ (mod.0C0Si2Mn2Ni0Cr0.4Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng