AWS A5.28

Dây hàn MC-60 Chosun#2 151

0 ₫

ER80S-G MC-60 Chosun#2 151
Mua hàng

Dây hàn MG-W50TB Kobelco#3 152

0 ₫

ER80S-W2 MG-W50TB Kobelco#3 152
Mua hàng

Dây hàn MG-S9CM Kobelco#3 151

0 ₫

ER80S-B8 MG-S9CM Kobelco#3 151
Mua hàng

Dây hàn MG-S90B91; MG-S9Cb Kobelco#3 150

0 ₫

ER90S-B9 MG-S90B91; MG-S9Cb Kobelco#3 150
Mua hàng

Dây hàn MG-S88A Kobelco#3 149

0 ₫

ER120S-G MG-S88A Kobelco#3 149
Mua hàng

Dây hàn MG-S70SA1 Kobelco#3 148

0 ₫

ER70S-A1 MG-S70SA1 Kobelco#3 148
Mua hàng

Dây hàn MG-S63B; MG-S63S Kobelco#3 146

0 ₫

ER90S-G MG-S63B; MG-S63S Kobelco#3 146
Mua hàng

Dây hàn MG-S5CM Kobelco#3 145

0 ₫

ER80S-B6 MG-S5CM Kobelco#3 145
Mua hàng

Dây hàn MG-S2CW Kobelco#3 138

0 ₫

ER90S-B32 MG-S2CW Kobelco#3 138
Mua hàng

Dây hàn MG-S2CM; MG-S2CMS Kobelco#3 137

0 ₫

ER90S-B3 MG-S2CM; MG-S2CMS Kobelco#3 137
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc MG-S1CM; MG-S80B2F; MX-A55Ni1; MX-A55T Kobelco#3 136

0 ₫

E80C-G MG-S1CM; MG-S80B2F; MX-A55Ni1; MX-A55T Kobelco#3 136
Mua hàng