Que hàn tig

Que hàn Tig thép đen EN-ISO-18273:S-Al-Z(AlSi7MgTi) EN-ISO-A#0 TIG 681

0 ₫

EN-ISO-18273:S-Al-Z(AlSi7MgTi) EN-ISO-18273-S-Al-Z TIG (mod.0C7Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0Cu0.1FeRemAl)
Mua hàng

Que hàn Tig thép đen EN-ISO-18273:S-Al-5556(AlMg5Mn1.0Ti) EN-ISO-A#0 TIG 679

0 ₫

EN-ISO-18273:S-Al-5556(AlMg5Mn1.0Ti) ER5556 TIG (mod.0C0Si1Mn0Ni0.1Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0Cu0.1FeRemAl)
Mua hàng

Que hàn Tig thép đen EN-ISO-18273:S-Al-5554(AlMg2.7Mn0.7) EN-ISO-A#0 TIG 678

0 ₫

EN-ISO-18273:S-Al-5554(AlMg2.7Mn0.7) ER5554 TIG (mod.0C0Si1Mn0Ni0.1Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0Cu0.1Fe96Al)
Mua hàng

Que hàn Tig thép đen EN-ISO-18273:S-Al-1450(Al99,5Ti) EN-ISO-A#0 TIG 676

0 ₫

EN-ISO-18273:S-Al-1450(Al99,5Ti) EN-ISO-18273-S-Al-1450 TIG (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0Cu0.2Fe99.7Al)
Mua hàng

Que hàn Tig thép đen EN-ISO-18273:S-Al-1070(Al99.7) EN-ISO-A#0 TIG 674

0 ₫

EN-ISO-18273:S-Al-1070(Al99.7) EN-ISO-18273-S-Al-1070 TIG (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0Cu0.1Fe99.8Al)
Mua hàng

Que hàn Tig thép đen EN-ISO-18273:S-92.0Al6.0Mg EN-ISO-A#0 TIG 672

0 ₫

EN-ISO-18273:S-92.0Al6.0Mg EN-ISO-18273-S-92.0Al6.0Mg TIG (mod.0C0Si1Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0Cu0Fe92.9Al)
Mua hàng

Que hàn Tig thép đen EN ISO 18273-A:S Al 5754 (AlMg3) EN-ISO-A#0 TIG 322

0 ₫

EN ISO 18273-A:S Al 5754 (AlMg3) ER5754 TIG (mod.0C0Si0Mn0Ni0.2Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0Cu0.1Fe96.2Al)
Mua hàng

Que hàn Tig thép đen EN ISO 18273-A:S Al 5356 (AlMg5Cr(A)) EN-ISO-A#0 TIG 320

0 ₫

EN ISO 18273-A:S Al 5356 (AlMg5Cr(A)) ER5356 TIG (mod.0C0Si0Mn0Ni0.1Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0.1Cu0.1FeRemAl)
Mua hàng

Que hàn Tig thép đen EN ISO 18273-A:S Al 5183 (AlMg4.5Mn0.7(A)) EN-ISO-A#0...

0 ₫

EN ISO 18273-A:S Al 5183 (AlMg4.5Mn0.7(A)) ER5183 TIG (mod.0C0Si1Mn0Ni0.1Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0Cu0.1FeRemAl)
Mua hàng

Que hàn Tig thép đen EN ISO 18273-A:S Al 5087 (AlMg4.5MnZr) EN-ISO-A#0 TIG...

0 ₫

EN ISO 18273-A:S Al 5087 (AlMg4.5MnZr) ER5087 TIG (mod.0C0Si1Mn0Ni0.1Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0Cu0.1FeRemAl)
Mua hàng

Que hàn Tig EN ISO 24034:S Ti 0120 (Ti 99,6) EN-ISO-A#0 TIG 405

0 ₫

EN ISO 24034:S Ti 0120 (Ti 99,6) ERTi2 TIG (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0Cu0Fe0Al)
Mua hàng

Que hàn Tig ERTi2 AWS#1TIG

0 ₫

ERTi2TIG (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0Cu0Fe0Al)
Mua hàng

Que hàn tig BOHLER ERTi2 BOHLER#0TIG

0 ₫

AWS A5.16 ERTi2 EN ISO 24034 S Ti 0120 (Ti 99,6) BÖHLER ER Ti 2-IG
Mua hàng

Que hàn tig BÖHLER ER Ti 2-IG BOHLER#0TIG

0 ₫

AWS A5.16 ERTi2 EN ISO 24034 S Ti 0120 (Ti 99,6) BÖHLER ER Ti 2-IG
Mua hàng

Que hàn Tig Hyundai ST-50G Hyundai#3 211

0 ₫

ER70S-GTIG Hyundai ST-50G Hyundai#3 211
Mua hàng

Que hàn Tig Hyundai ST-50.6 Hyundai#3 210

0 ₫

ER70S-6TIG Hyundai ST-50.6 Hyundai#3 210
Mua hàng

Que hàn Tig Hyundai ST-50.3 Hyundai#3 209

0 ₫

ER70S-3TIG Hyundai ST-50.3 Hyundai#3 209
Mua hàng

Que hàn Tig TGC-50S Chosun#2 204

0 ₫

ER70S-6TIG TGC-50S Chosun#2 204
Mua hàng

Que hàn Tig TGC-50C Chosun#2 203

0 ₫

ER70S-3TIG TGC-50C Chosun#2 203
Mua hàng

Que hàn Tig TGC-50B Chosun#2 202

0 ₫

ER70S-2TIG TGC-50B Chosun#2 202
Mua hàng

Que hàn Tig TGC-50; TGC-50G Chosun#2 201

0 ₫

ER70S-GTIG TGC-50; TGC-50G Chosun#2 201
Mua hàng

Que hàn Tig TG-S70S3 Kobelco#3 235

0 ₫

ER70S-3TIG TG-S70S3 Kobelco#3 235
Mua hàng

Que hàn Tig TG-S51T Kobelco#3 230

0 ₫

ER70S-6TIG TG-S51T Kobelco#3 230
Mua hàng

Que hàn Tig TG-S50; TG-S3N; TG-S1N Kobelco#3 229

0 ₫

ER70S-GTIG TG-S50; TG-S3N; TG-S1N Kobelco#3 229
Mua hàng

Que hàn Tig NO65G; TG-S70S2 Kobelco#3 187

0 ₫

ER70S-2TIG NO65G; TG-S70S2 Kobelco#3 187
Mua hàng

Que hàn Tig T-70S2 kiswel#2 359

0 ₫

ER70S-2TIG T-70S2 kiswel#2 359
Mua hàng

Que hàn Tig KS-D-7005:GA46 KS#0 TIG 59

0 ₫

KS-D-7005:GA46 R45 (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng

Que hàn Tig R45 AWS#1TIG

0 ₫

R45TIG (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng

Que hàn Tig T-40 KISWEL#1 TIG

0 ₫

KS D 7005 : GA46 AWS A5.2 R45TIG JIS Z 3201 : GA46 T-40
Mua hàng

Que hàn Tig R45 KISWEL#1 TIG

0 ₫

KS D 7005 : GA46 AWS A5.2 R45TIG JIS Z 3201 : GA46 T-40
Mua hàng

Que hàn Tig KISWEL T-40 KISWEL#1 TIG

0 ₫

KS D 7005 : GA46 AWS A5.2 R45TIG JIS Z 3201 : GA46 T-40
Mua hàng

Que hàn Tig KISWEL R45 KISWEL#1 TIG

0 ₫

KS D 7005 : GA46 AWS A5.2 R45TIG JIS Z 3201 : GA46 T-40
Mua hàng

Que hàn tig T-40 KISWEL#0

0 ₫

KS D 7005 : GA46 AWS A5.2 : R45 JIS Z 3201 : GA46 T-40
Mua hàng

Que hàn tig KISWEL T-40 KISWEL#0

0 ₫

KS D 7005 : GA46 AWS A5.2 : R45 JIS Z 3201 : GA46 T-40
Mua hàng

Que hàn Tig Hyundai ST-80CM Hyundai#3 215

0 ₫

ER80S-GTIG Hyundai ST-80CM Hyundai#3 215
Mua hàng

Que hàn Tig TGC-90G Chosun#2 214

0 ₫

ER90S-GTIG TGC-90G Chosun#2 214
Mua hàng

Que hàn Tig TGC-90B9 Chosun#2 213

0 ₫

ER90S-B91TIG TGC-90B9 Chosun#2 213
Mua hàng

Que hàn Tig TGC-90B3 Chosun#2 212

0 ₫

ER90S-B3TIG TGC-90B3 Chosun#2 212
Mua hàng

Que hàn Tig TGC-80Ni1 Chosun#2 210

0 ₫

ER80S-Ni1TIG TGC-80Ni1 Chosun#2 210
Mua hàng

Que hàn Tig TGC-80D2 Chosun#2 209

0 ₫

ER80S-D2TIG TGC-80D2 Chosun#2 209
Mua hàng

Que hàn Tig TGC-80B2 Chosun#2 208

0 ₫

ER80S-B2TIG TGC-80B2 Chosun#2 208
Mua hàng

Que hàn Tig TG-SM; TG-S62; TG-S60A; TG-S56; TG-S2CW Kobelco#3 240

0 ₫

ER80S-GTIG TG-SM; TG-S62; TG-S60A; TG-S56; TG-S2CW Kobelco#3 240
Mua hàng

Que hàn Tig TG-S9CM Kobelco#3 239

0 ₫

ER80S-B8TIG TG-S9CM Kobelco#3 239
Mua hàng

Que hàn Tig TG-S90B91; TG-S90B9; TG-S9Cb Kobelco#3 238

0 ₫

ER90S-B91TIG TG-S90B91; TG-S90B9; TG-S9Cb Kobelco#3 238
Mua hàng

Que hàn Tig TG-S80AM Kobelco#3 237

0 ₫

ER110S-GTIG TG-S80AM Kobelco#3 237
Mua hàng

Que hàn Tig TG-S70SA1 Kobelco#3 236

0 ₫

ER70S-A1TIG TG-S70SA1 Kobelco#3 236
Mua hàng

Que hàn Tig Hyundai ST-9010 Hyundai#3 217

0 ₫

ERCuNi10TIG Hyundai ST-9010 Hyundai#3 217
Mua hàng

Que hàn Tig Hyundai ST-7030 Hyundai#3 214

0 ₫

ERCuNiTIG Hyundai ST-7030 Hyundai#3 214
Mua hàng

Que hàn Tig KW-TCuNi9 kiswel#2 300

0 ₫

ERCuNi10TIG KW-TCuNi9 kiswel#2 300
Mua hàng

Que hàn Tig KW-TCuNi kiswel#2 299

0 ₫

ERCuNiTIG KW-TCuNi kiswel#2 299
Mua hàng

Que hàn Tig ST-9010 Hyundai#2 200

0 ₫

ERCuNi10TIG ST-9010 Hyundai#2 200
Mua hàng

Que hàn Tig ST-7030 Hyundai#2 197

0 ₫

ERCuNiTIG ST-7030 Hyundai#2 197
Mua hàng

Que hàn Tig EN ISO 24373:S Cu 6560 (CuSi3Mn1) EN-ISO-A#0 TIG 416

0 ₫

EN ISO 24373:S Cu 6560 (CuSi3Mn1) ERCuSi-A TIG (mod.0C3Si1Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)RemCu0Fe0Al)
Mua hàng

Que hàn Tig EN ISO 24373:S Cu 6338 (CuMn13Al8Fe3Ni2) EN-ISO-A#0 TIG 414

0 ₫

EN ISO 24373:S Cu 6338 (CuMn13Al8Fe3Ni2) ERCuMnNiAl TIG (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0Cu0Fe0Al)
Mua hàng

Que hàn Tig EN ISO 24373:S Cu 6328 (CuAl9Ni5Fe3Mn2) EN-ISO-A#0 TIG 412

0 ₫

EN ISO 24373:S Cu 6328 (CuAl9Ni5Fe3Mn2) ERCuNiAl TIG (mod.0C0Si1Mn4Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)82Cu3.3Fe9.3Al)
Mua hàng

Que hàn Tig EN ISO 24373:S Cu 6100 (CuAl7) EN-ISO-A#0 TIG 409

0 ₫

EN ISO 24373:S Cu 6100 (CuAl7) ERCuAl-A1 TIG (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)RemCu0.4Fe7Al)
Mua hàng

Que hàn Tig EN ISO 24373:S Cu 1897 (CuAg1) EN-ISO-A#0 TIG 407

0 ₫

EN ISO 24373:S Cu 1897 (CuAg1) ERCu TIG (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)RemCu0.1Fe0Al)
Mua hàng

Que hàn Tig EN ISO 17777, E Cu Z (CuSn7) EN-ISO-A#0 TIG 306

0 ₫

EN ISO 17777, E Cu Z (CuSn7) ERCuSn-A TIG (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)RemCu0Fe0Al)
Mua hàng

Dây hàn ERBAg-36 Cigweld#1 TIG

0 ₫

ERBAg-36 Comweld SBA 345T (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)27.5Cu0Fe0Al)
Mua hàng

Dây hàn ERBAg-1 Cigweld#1 TIG

0 ₫

ERBAg-1 Comweld SBA 245; COMCOAT Silver 45 (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)15Cu0Fe0Al)
Mua hàng

Dây hàn ERBAg-7 Cigweld#1 TIG

0 ₫

ERBAg-7 Comcoat Silver 356T (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)22Cu0Fe0Al)
Mua hàng

Dây hàn Cigweld ERBAg-36 Cigweld#1 TIG

0 ₫

ERBAg-36 Comweld SBA 345T (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)27.5Cu0Fe0Al)
Mua hàng

Dây hàn Cigweld ERBAg-1 Cigweld#1 TIG

0 ₫

ERBAg-1 Comweld SBA 245; COMCOAT Silver 45 (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)15Cu0Fe0Al)
Mua hàng

Dây hàn Cigweld ERBAg-7 Cigweld#1 TIG

0 ₫

ERBAg-7 Comcoat Silver 356T (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)22Cu0Fe0Al)
Mua hàng

Dây hàn Cigweld Comweld SBA 345T Cigweld#1 TIG

0 ₫

ERBAg-36 Comweld SBA 345T (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)27.5Cu0Fe0Al)
Mua hàng

Dây hàn Cigweld Comweld SBA 245; COMCOAT Silver 45 Cigweld#1 TIG

0 ₫

ERBAg-1 Comweld SBA 245; COMCOAT Silver 45 (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)15Cu0Fe0Al)
Mua hàng

Dây hàn Cigweld Comcoat Silver 356T Cigweld#1 TIG

0 ₫

ERBAg-7 Comcoat Silver 356T (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)22Cu0Fe0Al)
Mua hàng

Dây hàn Comweld SBA 345T Cigweld#1 TIG

0 ₫

ERBAg-36 Comweld SBA 345T (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)27.5Cu0Fe0Al)
Mua hàng

Dây hàn Comweld SBA 245; COMCOAT Silver 45 Cigweld#1 TIG

0 ₫

ERBAg-1 Comweld SBA 245; COMCOAT Silver 45 (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)15Cu0Fe0Al)
Mua hàng

Dây hàn Comcoat Silver 356T Cigweld#1 TIG

0 ₫

ERBAg-7 Comcoat Silver 356T (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)22Cu0Fe0Al)
Mua hàng

Que hàn Tig inox Hyundai ST-316L Hyundai#3 205

0 ₫

ER316LTIG Hyundai ST-316L Hyundai#3 205
Mua hàng

Que hàn Tig inox Hyundai ST-309LMo Hyundai#3 201

0 ₫

ER309MoLTIG Hyundai ST-309LMo Hyundai#3 201
Mua hàng

Que hàn Tig inox Hyundai ST-309L Hyundai#3 200

0 ₫

ER309LTIG Hyundai ST-309L Hyundai#3 200
Mua hàng

Que hàn Tig inox Hyundai ST-308L Hyundai#3 198

0 ₫

ER308LTIG Hyundai ST-308L Hyundai#3 198
Mua hàng

Que hàn Tig inox Hyundai ST-2209 Hyundai#3 195

0 ₫

ER2209TIG Hyundai ST-2209 Hyundai#3 195
Mua hàng

Que hàn tig ERNiFeCr-2AWS#0TIG

0 ₫

AWS A5.14 ERNiFeCr-2TIG KW-T718
Mua hàng

Que hàn tig ERNiCu7AWS#0TIG

0 ₫

AWS A5.14 ERNiCu7TIG KW-T60
Mua hàng

Que hàn tig ERNiCrMo-4AWS#0TIG

0 ₫

AWS A5.14 ERNiCrMo-4TIG KW-T276
Mua hàng

Que hàn tig ERNiCrMo-3AWS#0TIG

0 ₫

AWS A5.14 ERNiCrMo-3TIG KW-T625
Mua hàng

Que hàn tig ERNiCrFe-7AWS#0TIG

0 ₫

AWS A5.14 ERNiCrFe-7TIG KW-T690A
Mua hàng

Que hàn tig ERNiCrCoMo-1AWS#0TIG

0 ₫

AWS A5.14 ERNiCrCoMo-1TIG KW-T617
Mua hàng

Que hàn tig ERNiCr-3AWS#0TIG

0 ₫

AWS A5.14 ERNiCr-3TIG KW-T82
Mua hàng

Que hàn tig ERNi-1AWS#0TIG

0 ₫

AWS A5.14 ERNi-1TIG KW-T61
Mua hàng

Que hàn tig ER70S-6AWS#0TIG

0 ₫

AWS A5.18 ER70S-6TIG T-50 TGC-50S TG-S51T
Mua hàng

Que hàn tig ER70S-3AWS#0TIG

0 ₫

AWS A5.18 ER70S-3TIG T-53 TGC-50C TG-S70S3
Mua hàng

Que hàn tig ER70S-2AWS#0TIG

0 ₫

AWS A5.18 ER70S-2TIG T-70S2 TGC-50B TG-S70S2
Mua hàng

Que hàn tig ER90S-GAWS#0TIG

0 ₫

AWS A5.28 ER90S-GTIG T-90 TGC-90G TG-S12CRS
Mua hàng

Que hàn tig ER90S-B9AWS#0TIG

0 ₫

AWS A5.28 ER90S-B9TIG T-90SB9 TGC-90B9 TG-S90B91
Mua hàng

Que hàn tig ER90S-B3AWS#0TIG

0 ₫

AWS A5.28 ER90S-B3TIG T-90SB3 TGC-90B3 TG-S90B3
Mua hàng

Que hàn tig ER80S-Ni2AWS#0TIG

0 ₫

AWS A5.28 ER80S-Ni2TIG T-80SNi2
Mua hàng

Que hàn tig ER80S-Ni1AWS#0TIG

0 ₫

AWS A5.28 ER80S-Ni1TIG T-80SNi1 TGC-80Ni1
Mua hàng

Que hàn tig ER80S-GAWS#0TIG

0 ₫

AWS A5.28 ER80S-GTIG TG-S1CM
Mua hàng

Que hàn tig ER80S-D2AWS#0TIG

0 ₫

AWS A5.28 ER80S-D2TIG T-80D2 TGC-80D2
Mua hàng

Que hàn tig ER80S-B2AWS#0TIG

0 ₫

AWS A5.28 ER80S-B2TIG T-80SB2 TGC-80B2 TG-S80B2
Mua hàng

Que hàn tig ER70S-A1AWS#0TIG

0 ₫

AWS A5.28 ER70S-A1TIG TG-S70SA1
Mua hàng

Que hàn tig ER120S-GAWS#0TIG

0 ₫

AWS A5.28 ER120S-GTIG T-120
Mua hàng

Que hàn tig ER110S-GAWS#0TIG

0 ₫

AWS A5.28 ER110S-GTIG TG-S80AM
Mua hàng

Que hàn tig ER430AWS#0TIG

0 ₫

AWS A5.9 ER430TIG T-430 TGC-430
Mua hàng

Que hàn tig ER410AWS#0TIG

0 ₫

AWS A5.9 ER410TIG T-410 TGC-410 TG-S410
Mua hàng

Que hàn tig ER347AWS#0TIG

0 ₫

AWS A5.9 ER347TIG T-347 TGC-347 TG-S347
Mua hàng

Que hàn tig ER317LAWS#0TIG

0 ₫

AWS A5.9 ER317LTIG T-317L TGC-317L TG-S317L
Mua hàng

Que hàn tig ER317AWS#0TIG

0 ₫

AWS A5.9 ER317TIG TGC-317
Mua hàng

Que hàn tig ER316LSiAWS#0TIG

0 ₫

AWS A5.9 ER316LSiTIG T-316LSi
Mua hàng

Que hàn tig ER316LAWS#0TIG

0 ₫

AWS A5.9 ER316LTIG T-316L TGC-316L TG-S316L
Mua hàng

Que hàn tig ER316AWS#0TIG

0 ₫

AWS A5.9 ER316TIG T-316 TGC-316 TG-S316
Mua hàng

Que hàn tig ER310AWS#0TIG

0 ₫

AWS A5.9 ER310TIG T-310 TGC-310 TG-S310
Mua hàng

Que hàn tig ER309LSiAWS#0TIG

0 ₫

AWS A5.9 ER309LSiTIG T-309LSi
Mua hàng