Vật tư khác

Que hàn SUGAR-827 NIKKO#1

0 ₫

AWS A5.33 JIS-Z-3326-DIN-8555-E10-UM-60(mod.4.0C27.0Cr) SUGAR-827
Mua hàng

Dây hàn thuốc hàn SUGAR-825 NIKKO#1

0 ₫

AWS A5.33 JIS-Z-3326-DIN-8555-E10-UM-60(mod.4.0C25.0Cr) SUGAR-825
Mua hàng

Que hàn SMC-65 NIKKO#1

0 ₫

AWS A5.33 JIS-Z-3251-DF3C-600-B(mod.6.0Cr2.0W) SMC-65
Mua hàng

Que hàn SMC-390 NIKKO#1

0 ₫

AWS A5.33 JIS-Z-3326-YF-3B-C-700(mod.0.8C1.5Si1.0Mo) SMC-390
Mua hàng

Que hàn SMC-39 NIKKO#1

0 ₫

AWS A5.33 JIS-Z-3326-YF-3B-C-700(mod.1.0Si1.0Mo) SMC-39
Mua hàng

Que hàn NS-300 NIKKO#1

0 ₫

AWS A5.33 E7018-B2(mod.1.25Cr3.0Ni1.0Mo) NS-300
Mua hàng

Que hàn NS-26Cr NIKKO#1

0 ₫

AWS A5.33 DIN8556-E26-MPR-26-130 NS-26Cr
Mua hàng

Que hàn NS-20Cr NIKKO#1

0 ₫

AWS A5.33 DIN8556-E20-MPR-26-130 NS-20Cr
Mua hàng

Que hàn NS-18.15.3 LMnR NIKKO#1

0 ₫

AWS A5.33 E316L(mod.3.0Mn15.0Ni18.0Cr) NS-18.15.3 LMnR
Mua hàng

Que hàn NS SUGAR NIKKO#1

0 ₫

AWS A5.33 DIN-8555-E10-UM-60(mod.4.0C35Cr) NS SUGAR
Mua hàng

Que hàn NIKKO SUGAR-827 NIKKO#1

0 ₫

AWS A5.33 JIS-Z-3326-DIN-8555-E10-UM-60(mod.4.0C27.0Cr) SUGAR-827
Mua hàng

Dây hàn thuốc hàn NIKKO SUGAR-825 NIKKO#1

0 ₫

AWS A5.33 JIS-Z-3326-DIN-8555-E10-UM-60(mod.4.0C25.0Cr) SUGAR-825
Mua hàng

Thuốc hàn OK Flux 10.27 ESAB#0

0 ₫

EN-ISO-14174-ES-A-FB-2B-54-62-NiMo-DC OK Flux 10.27 Cladding Fluxes
Mua hàng

Thuốc hàn OK Flux 10.26 ESAB#0

0 ₫

EN-ISO-14174-ES-A-FB-2B-54-91-NiMo-DC OK Flux 10.26 Cladding Fluxes
Mua hàng

Thuốc hàn OK Flux 10.18 ESAB#0

0 ₫

EN-ISO-14174-S-A-CS-2B-58-13-DC OK Flux 10.18 Cladding Fluxes
Mua hàng

Thuốc hàn OK Flux 10.17 ESAB#0

0 ₫

EN-ISO-14174-S-A-FB-2B-57-24-DC OK Flux 10.17 Cladding Fluxes
Mua hàng

Thuốc hàn OK Flux 10.10;OK Flux 10.11;OK Flux 10.14 ESAB#0

0 ₫

EN-ISO-14174-ES-A-FB-2B-56-44-DC OK Flux 10.10;OK Flux 10.11;OK Flux 10.14 Cladding Fluxes
Mua hàng

Thuốc hàn OK Flux 10.05 ESAB#0

0 ₫

EN-ISO-14174-S-A-AAS-2B-56-34-DC OK Flux 10.05 Cladding Fluxes
Mua hàng

Thuốc hàn ESAB OK Flux 10.27 ESAB#0

0 ₫

EN-ISO-14174-ES-A-FB-2B-54-62-NiMo-DC OK Flux 10.27 Cladding Fluxes
Mua hàng

Thuốc hàn ESAB OK Flux 10.26 ESAB#0

0 ₫

EN-ISO-14174-ES-A-FB-2B-54-91-NiMo-DC OK Flux 10.26 Cladding Fluxes
Mua hàng

Thuốc hàn ESAB OK Flux 10.18 ESAB#0

0 ₫

EN-ISO-14174-S-A-CS-2B-58-13-DC OK Flux 10.18 Cladding Fluxes
Mua hàng

Thuốc hàn ESAB OK Flux 10.17 ESAB#0

0 ₫

EN-ISO-14174-S-A-FB-2B-57-24-DC OK Flux 10.17 Cladding Fluxes
Mua hàng

Thuốc hàn ESAB OK Flux 10.10;OK Flux 10.11;OK Flux 10.14 ESAB#0

0 ₫

EN-ISO-14174-ES-A-FB-2B-56-44-DC OK Flux 10.10;OK Flux 10.11;OK Flux 10.14 Cladding Fluxes
Mua hàng

Thuốc hàn ESAB OK Flux 10.05 ESAB#0

0 ₫

EN-ISO-14174-S-A-AAS-2B-56-34-DC OK Flux 10.05 Cladding Fluxes
Mua hàng

Que hàn ZULFI E 8018-C1 RE#2 Saudi Arabia

0 ₫

ZULFI E 8018-C1 Zulfi Welding Electrodes Factory Co Ltd
Mua hàng

Que hàn ZULFI E 8015-B8 RE#2 Saudi Arabia

0 ₫

ZULFI E 8015-B8 Zulfi Welding Electrodes Factory Co Ltd
Mua hàng

Que hàn ZULFI E 7018-1 RE#2 Saudi Arabia

0 ₫

ZULFI E 7018-1 Zulfi Welding Electrodes Factory Co Ltd
Mua hàng

Que hàn ZULFI E 7018-1 H4R RE#2 Saudi Arabia

0 ₫

ZULFI E 7018-1 H4R Zulfi Welding Electrodes Factory Co Ltd
Mua hàng

Que hàn ZULFI E 7018 RE#2 Saudi Arabia

0 ₫

ZULFI E 7018 Zulfi Welding Electrodes Factory Co Ltd
Mua hàng

Que hàn ZULFI E 7016-1 RE#2 Saudi Arabia

0 ₫

ZULFI E 7016-1 Zulfi Welding Electrodes Factory Co Ltd
Mua hàng

Que hàn ZULFI E 7010-G RE#2 Saudi Arabia

0 ₫

ZULFI E 7010-G Zulfi Welding Electrodes Factory Co Ltd
Mua hàng

Que hàn ZULFI E 6013 RE#2 Saudi Arabia

0 ₫

ZULFI E 6013 Zulfi Welding Electrodes Factory Co Ltd
Mua hàng

Que hàn ZULFI E 6010 RE#2 Saudi Arabia

0 ₫

ZULFI E 6010 Zulfi Welding Electrodes Factory Co Ltd
Mua hàng

Que hàn ZULFI E 316-15 RE#2 Saudi Arabia

0 ₫

ZULFI E 316-15 Zulfi Welding Electrodes Factory Co Ltd
Mua hàng

Dây hàn ZQY-71/C1 RE#2 China

0 ₫

ZQY-71/C1 Zhongqiao Welding Material Jiangsu Co., Ltd.
Mua hàng
HOT

Thước dây sợi thủy tinh YAMAYO MSR100

0 ₫

#width:6.2mm #Thick:2mm #Tention:20N

Mua hàng

Que thổi cacbon dẹt

0 ₫

CARBONS RECTANGULAR chủ yếu được sử dụng để loại bỏ khuyết tật và phần hàn thừa. Hình dạng hình chữ nhật để loại bỏ các vật liệu tạo bề mặt phẳng...

Mua hàng

Que thổi cacbon tròn

0 ₫

GOUGING CARBONS được sử dụng để cắt, loại bỏ khuyết tật, làm lỗ...

Mua hàng

Hàn SAE J434 D7003 F34800 100/– [689/–] Ductile Not Specified BMS#0

0 ₫

SAE J434 D7003 F34800 100/– [689/–] Ductile Not Specified BMS#0
Mua hàng

Hàn SAE J434 D5506 F33800 80/– [552/–] Ductile Not Specified BMS#0

0 ₫

SAE J434 D5506 F33800 80/– [552/–] Ductile Not Specified BMS#0
Mua hàng

Hàn SAE J434 D4512 F33100 65/– [448/–] Ductile Not Specified BMS#0

0 ₫

SAE J434 D4512 F33100 65/– [448/–] Ductile Not Specified BMS#0
Mua hàng

Hàn SAE J434 D4018 F32800 60/– [414/–] Ductile Not Specified BMS#0

0 ₫

SAE J434 D4018 F32800 60/– [414/–] Ductile Not Specified BMS#0
Mua hàng

Hàn SAE J431 G4000 F10008 40 [276] Gray Cast Iron 1.95Si-0.95Mn; 3.8CE BMS#0

0 ₫

SAE J431 G4000 F10008 40 [276] Gray Cast Iron 1.95Si-0.95Mn; 3.8CE BMS#0
Mua hàng

Hàn SAE J431 G3500 F10007 35 [241] Gray Cast Iron 2.0Si-0.75Mn; 3.8CE BMS#0

0 ₫

SAE J431 G3500 F10007 35 [241] Gray Cast Iron 2.0Si-0.75Mn; 3.8CE BMS#0
Mua hàng

Hàn SAE J431 G3000 F10006 30 [207] Gray Cast Iron 2.1Si-0.65Mn; 4.02CE BMS#0

0 ₫

SAE J431 G3000 F10006 30 [207] Gray Cast Iron 2.1Si-0.65Mn; 4.02CE BMS#0
Mua hàng

Hàn SAE J431 G2500 F10005 25 [172] Gray Cast Iron 2.3Si-0.75Mn; 4.12CE BMS#0

0 ₫

SAE J431 G2500 F10005 25 [172] Gray Cast Iron 2.3Si-0.75Mn; 4.12CE BMS#0
Mua hàng

Hàn SAE J431 G1800 F10004 18/– [124/–] Gray Cast Iron 2.3SI-0.65Mn; 4.35CE...

0 ₫

SAE J431 G1800 F10004 18/– [124/–] Gray Cast Iron 2.3SI-0.65Mn; 4.35CE BMS#0
Mua hàng

Que hàn đắp CH-80R Chosun#2 29

0 ₫

JIS-Z-3251-DF3B-610-R CH-80R Chosun#2 29
Mua hàng

Que hàn đắp CH-80K Chosun#2 28

0 ₫

JIS-Z-3251-DF3C-730-B CH-80K Chosun#2 28
Mua hàng

Que hàn đắp CH-800M Chosun#2 27

0 ₫

JIS-Z-3251-DF5A-720-B CH-800M Chosun#2 27
Mua hàng

Que hàn đắp CH-80 Chosun#2 26

0 ₫

JIS-Z-3251-DF3C-610-B CH-80 Chosun#2 26
Mua hàng

Que hàn đắp CH-70K Chosun#2 25

0 ₫

JIS-Z-3251-DF3B-600-B CH-70K Chosun#2 25
Mua hàng

Que hàn đắp CH-700R Chosun#2 24

0 ₫

JIS-Z-3251-DIN-E4-UM-60-65-ST CH-700R Chosun#2 24
Mua hàng

Que hàn đắp CH-70 Chosun#2 23

0 ₫

JIS-Z-3251-DF2B-500-B CH-70 Chosun#2 23
Mua hàng

Que hàn đắp CH-350R Chosun#2 22

0 ₫

JIS-Z-3251-DF2A-360-R CH-350R Chosun#2 22
Mua hàng

Que hàn đắp CH-350; CH-60 Chosun#2 21

0 ₫

JIS-Z-3251-DF2A-360-B CH-350; CH-60 Chosun#2 21
Mua hàng

Que hàn đắp CH-230; CH-50 Chosun#2 20

0 ₫

JIS-Z-3251-DF2A-310-B CH-230; CH-50 Chosun#2 20
Mua hàng

Que hàn đắp CH-210 Chosun#2 19

0 ₫

JIS-Z-3251-DFME-200-B CH-210 Chosun#2 19
Mua hàng

Que hàn đắp CH-200 Chosun#2 18

0 ₫

JIS-Z-3251-DF2A-260-R CH-200 Chosun#2 18
Mua hàng

Dây hàn đắp CSF-800H Chosun#2 97

0 ₫

JIS-Z-3326-YF-3B-C-800 CSF-800H Chosun#2 97
Mua hàng

Dây hàn đắp CSF-700H Chosun#2 89

0 ₫

JIS-Z-3326-YF-3B-C-740 CSF-700H Chosun#2 89
Mua hàng

Dây hàn đắp CSF-600H Chosun#2 87

0 ₫

JIS-Z-3326-YF-3B-C-600 CSF-600H Chosun#2 87
Mua hàng

Dây hàn đắp CSF-5HB Chosun#2 86

0 ₫

EN-14700-T-Fe7 CSF-5HB Chosun#2 86
Mua hàng

Dây hàn đắp CSF-450H Chosun#2 81

0 ₫

JIS-Z-3326-YF-2A-C-450 CSF-450H Chosun#2 81
Mua hàng

Dây hàn đắp CSF-350H Chosun#2 76

0 ₫

JIS-Z-3326-YF-2A-C-350 CSF-350H Chosun#2 76
Mua hàng

Dây hàn đắp CSF-250H Chosun#2 55

0 ₫

JIS-Z-3326-YF-2A-C-250 CSF-250H Chosun#2 55
Mua hàng

Dây hàn đắp MF-30/US-H550N; MF-30/US-H600N Kobelco#3 115

0 ₫

JIS-Z-3326-YF-4A-G-550 MF-30/US-H550N; MF-30/US-H600N Kobelco#3 115
Mua hàng

Dây hàn đắp G-50/US-H450N Kobelco#3 78

0 ₫

JIS-Z-3326-YF-2A-C-450 G-50/US-H450N Kobelco#3 78
Mua hàng

Dây hàn đắp G-50/US-H400N Kobelco#3 77

0 ₫

DIN-8555-MF1-400-GP G-50/US-H400N Kobelco#3 77
Mua hàng

Dây hàn đắp G-50/US-H250N Kobelco#3 76

0 ₫

JIS-Z-3326-YF-2A-C-260 G-50/US-H250N Kobelco#3 76
Mua hàng

Dây hàn đắp DW-H800 Kobelco#3 73

0 ₫

JIS-Z-3326-YF-3B-C-810 DW-H800 Kobelco#3 73
Mua hàng