Vật tư khác

Que hàn SUGAR-827 NIKKO#1

0 ₫

AWS A5.33 JIS-Z-3326-DIN-8555-E10-UM-60(mod.4.0C27.0Cr) SUGAR-827
Mua hàng

Dây hàn thuốc hàn SUGAR-825 NIKKO#1

0 ₫

AWS A5.33 JIS-Z-3326-DIN-8555-E10-UM-60(mod.4.0C25.0Cr) SUGAR-825
Mua hàng

Que hàn SMC-65 NIKKO#1

0 ₫

AWS A5.33 JIS-Z-3251-DF3C-600-B(mod.6.0Cr2.0W) SMC-65
Mua hàng

Que hàn SMC-390 NIKKO#1

0 ₫

AWS A5.33 JIS-Z-3326-YF-3B-C-700(mod.0.8C1.5Si1.0Mo) SMC-390
Mua hàng

Que hàn SMC-39 NIKKO#1

0 ₫

AWS A5.33 JIS-Z-3326-YF-3B-C-700(mod.1.0Si1.0Mo) SMC-39
Mua hàng

Que hàn NS-300 NIKKO#1

0 ₫

AWS A5.33 E7018-B2(mod.1.25Cr3.0Ni1.0Mo) NS-300
Mua hàng

Que hàn NS-26Cr NIKKO#1

0 ₫

AWS A5.33 DIN8556-E26-MPR-26-130 NS-26Cr
Mua hàng

Que hàn NS-20Cr NIKKO#1

0 ₫

AWS A5.33 DIN8556-E20-MPR-26-130 NS-20Cr
Mua hàng

Que hàn NS-18.15.3 LMnR NIKKO#1

0 ₫

AWS A5.33 E316L(mod.3.0Mn15.0Ni18.0Cr) NS-18.15.3 LMnR
Mua hàng

Que hàn NS SUGAR NIKKO#1

0 ₫

AWS A5.33 DIN-8555-E10-UM-60(mod.4.0C35Cr) NS SUGAR
Mua hàng

Que hàn NIKKO SUGAR-827 NIKKO#1

0 ₫

AWS A5.33 JIS-Z-3326-DIN-8555-E10-UM-60(mod.4.0C27.0Cr) SUGAR-827
Mua hàng

Dây hàn thuốc hàn NIKKO SUGAR-825 NIKKO#1

0 ₫

AWS A5.33 JIS-Z-3326-DIN-8555-E10-UM-60(mod.4.0C25.0Cr) SUGAR-825
Mua hàng

Thuốc hàn OK Flux 10.27 ESAB#0

0 ₫

EN-ISO-14174-ES-A-FB-2B-54-62-NiMo-DC OK Flux 10.27 Cladding Fluxes
Mua hàng

Thuốc hàn OK Flux 10.26 ESAB#0

0 ₫

EN-ISO-14174-ES-A-FB-2B-54-91-NiMo-DC OK Flux 10.26 Cladding Fluxes
Mua hàng

Thuốc hàn OK Flux 10.18 ESAB#0

0 ₫

EN-ISO-14174-S-A-CS-2B-58-13-DC OK Flux 10.18 Cladding Fluxes
Mua hàng

Thuốc hàn OK Flux 10.17 ESAB#0

0 ₫

EN-ISO-14174-S-A-FB-2B-57-24-DC OK Flux 10.17 Cladding Fluxes
Mua hàng

Thuốc hàn OK Flux 10.10;OK Flux 10.11;OK Flux 10.14 ESAB#0

0 ₫

EN-ISO-14174-ES-A-FB-2B-56-44-DC OK Flux 10.10;OK Flux 10.11;OK Flux 10.14 Cladding Fluxes
Mua hàng

Thuốc hàn OK Flux 10.05 ESAB#0

0 ₫

EN-ISO-14174-S-A-AAS-2B-56-34-DC OK Flux 10.05 Cladding Fluxes
Mua hàng

Thuốc hàn ESAB OK Flux 10.27 ESAB#0

0 ₫

EN-ISO-14174-ES-A-FB-2B-54-62-NiMo-DC OK Flux 10.27 Cladding Fluxes
Mua hàng

Thuốc hàn ESAB OK Flux 10.26 ESAB#0

0 ₫

EN-ISO-14174-ES-A-FB-2B-54-91-NiMo-DC OK Flux 10.26 Cladding Fluxes
Mua hàng

Thuốc hàn ESAB OK Flux 10.18 ESAB#0

0 ₫

EN-ISO-14174-S-A-CS-2B-58-13-DC OK Flux 10.18 Cladding Fluxes
Mua hàng

Thuốc hàn ESAB OK Flux 10.17 ESAB#0

0 ₫

EN-ISO-14174-S-A-FB-2B-57-24-DC OK Flux 10.17 Cladding Fluxes
Mua hàng

Thuốc hàn ESAB OK Flux 10.10;OK Flux 10.11;OK Flux 10.14 ESAB#0

0 ₫

EN-ISO-14174-ES-A-FB-2B-56-44-DC OK Flux 10.10;OK Flux 10.11;OK Flux 10.14 Cladding Fluxes
Mua hàng

Thuốc hàn ESAB OK Flux 10.05 ESAB#0

0 ₫

EN-ISO-14174-S-A-AAS-2B-56-34-DC OK Flux 10.05 Cladding Fluxes
Mua hàng

Que hàn ZULFI E 8018-C1 RE#2 Saudi Arabia

0 ₫

ZULFI E 8018-C1 Zulfi Welding Electrodes Factory Co Ltd
Mua hàng

Que hàn ZULFI E 8015-B8 RE#2 Saudi Arabia

0 ₫

ZULFI E 8015-B8 Zulfi Welding Electrodes Factory Co Ltd
Mua hàng

Que hàn ZULFI E 7018-1 RE#2 Saudi Arabia

0 ₫

ZULFI E 7018-1 Zulfi Welding Electrodes Factory Co Ltd
Mua hàng

Que hàn ZULFI E 7018-1 H4R RE#2 Saudi Arabia

0 ₫

ZULFI E 7018-1 H4R Zulfi Welding Electrodes Factory Co Ltd
Mua hàng

Que hàn ZULFI E 7018 RE#2 Saudi Arabia

0 ₫

ZULFI E 7018 Zulfi Welding Electrodes Factory Co Ltd
Mua hàng

Que hàn ZULFI E 7016-1 RE#2 Saudi Arabia

0 ₫

ZULFI E 7016-1 Zulfi Welding Electrodes Factory Co Ltd
Mua hàng

Que hàn ZULFI E 7010-G RE#2 Saudi Arabia

0 ₫

ZULFI E 7010-G Zulfi Welding Electrodes Factory Co Ltd
Mua hàng

Que hàn ZULFI E 6013 RE#2 Saudi Arabia

0 ₫

ZULFI E 6013 Zulfi Welding Electrodes Factory Co Ltd
Mua hàng

Que hàn ZULFI E 6010 RE#2 Saudi Arabia

0 ₫

ZULFI E 6010 Zulfi Welding Electrodes Factory Co Ltd
Mua hàng

Que hàn ZULFI E 316-15 RE#2 Saudi Arabia

0 ₫

ZULFI E 316-15 Zulfi Welding Electrodes Factory Co Ltd
Mua hàng

Dây hàn ZQY-71/C1 RE#2 China

0 ₫

ZQY-71/C1 Zhongqiao Welding Material Jiangsu Co., Ltd.
Mua hàng
HOT

Thước dây sợi thủy tinh YAMAYO MSR100

0 ₫

#width:6.2mm #Thick:2mm #Tention:20N

Mua hàng

Que thổi cacbon dẹt

0 ₫

CARBONS RECTANGULAR chủ yếu được sử dụng để loại bỏ khuyết tật và phần hàn thừa. Hình dạng hình chữ nhật để loại bỏ các vật liệu tạo bề mặt phẳng...

Mua hàng

Que thổi cacbon tròn

0 ₫

GOUGING CARBONS được sử dụng để cắt, loại bỏ khuyết tật, làm lỗ...

Mua hàng

Hàn SAE J434 D7003 F34800 100/– [689/–] Ductile Not Specified BMS#0

0 ₫

SAE J434 D7003 F34800 100/– [689/–] Ductile Not Specified BMS#0
Mua hàng

Hàn SAE J434 D5506 F33800 80/– [552/–] Ductile Not Specified BMS#0

0 ₫

SAE J434 D5506 F33800 80/– [552/–] Ductile Not Specified BMS#0
Mua hàng

Hàn SAE J434 D4512 F33100 65/– [448/–] Ductile Not Specified BMS#0

0 ₫

SAE J434 D4512 F33100 65/– [448/–] Ductile Not Specified BMS#0
Mua hàng

Hàn SAE J434 D4018 F32800 60/– [414/–] Ductile Not Specified BMS#0

0 ₫

SAE J434 D4018 F32800 60/– [414/–] Ductile Not Specified BMS#0
Mua hàng

Hàn SAE J431 G4000 F10008 40 [276] Gray Cast Iron 1.95Si-0.95Mn; 3.8CE BMS#0

0 ₫

SAE J431 G4000 F10008 40 [276] Gray Cast Iron 1.95Si-0.95Mn; 3.8CE BMS#0
Mua hàng

Hàn SAE J431 G3500 F10007 35 [241] Gray Cast Iron 2.0Si-0.75Mn; 3.8CE BMS#0

0 ₫

SAE J431 G3500 F10007 35 [241] Gray Cast Iron 2.0Si-0.75Mn; 3.8CE BMS#0
Mua hàng

Hàn SAE J431 G3000 F10006 30 [207] Gray Cast Iron 2.1Si-0.65Mn; 4.02CE BMS#0

0 ₫

SAE J431 G3000 F10006 30 [207] Gray Cast Iron 2.1Si-0.65Mn; 4.02CE BMS#0
Mua hàng

Hàn SAE J431 G2500 F10005 25 [172] Gray Cast Iron 2.3Si-0.75Mn; 4.12CE BMS#0

0 ₫

SAE J431 G2500 F10005 25 [172] Gray Cast Iron 2.3Si-0.75Mn; 4.12CE BMS#0
Mua hàng

Hàn SAE J431 G1800 F10004 18/– [124/–] Gray Cast Iron 2.3SI-0.65Mn; 4.35CE...

0 ₫

SAE J431 G1800 F10004 18/– [124/–] Gray Cast Iron 2.3SI-0.65Mn; 4.35CE BMS#0
Mua hàng
HOT

Que hàn đắp D707 Tianjin#2 71

0 ₫

JIS-Z-3251-DFWA-730-S/EDW-A-15 GB/T 984 EDW-A-15 D707 (mod.3C1Si2Mn0Ni0Cr0Mo0V48W0Nb(Cb)0Cu0Fe0Al) CHR707
Mua hàng
HOT

Que hàn đắp D687 Tianjin#2 70

0 ₫

DIN-8555-E10-UM-60-30Cr/EDZCr-D-15 GB/T 984 EDZCr-D-15 D687 (mod.3.8C2Si2Mn0Ni29Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0Cu0Fe0Al)
Mua hàng
HOT

Que hàn đắp D667 Tianjin#2 69

0 ₫

DIN-8555-E10-UM-60-30Cr/EDZCr-C-15 GB/T 984 EDZCr-C-15 D667 (mod.3.4C2Si4Mn4Ni28.9Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0Cu0Fe0Al)
Mua hàng
HOT

Que hàn đắp D628 Tianjin#2 68

0 ₫

EN-14700-E-Fe6 D628 (mod.2.5C0Si3Mn0Ni10Cr3Mo0V0W10Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng
HOT

Que hàn đắp D608 Tianjin#2 67

0 ₫

EDZ-A1-08 GB/T 984 EDZ-A1-08 D608 (mod.3.4C0Si0Mn0Ni3.6Cr4Mo0V0W0Nb(Cb)0Cu0Fe0Al)
Mua hàng
HOT

Que hàn đắp D577 Tianjin#2 66

0 ₫

EN-14700-E-Fe9/EDCrMn-C-15 GB/T 984 EDCrMn-C-15 D577 (mod.1.2C0Si18Mn3Ni19Cr2Mo1V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng
HOT

Que hàn đắp D557 Tianjin#2 65

0 ₫

EDCrNi-C-15 GB/T 984 EDCrNi-C-15 D557 (mod.0.1C7Si3Mn10Ni20Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng
HOT

Que hàn đắp D547Mo Tianjin#2 64

0 ₫

EDCrNi-B-15 EDCrNi-B-15 D547Mo (mod.0.1C4Si1Mn10Ni17.3Cr5Mo0V0W0.9Nb(Cb)0CuRemFe0Al) CHR547Mo
Mua hàng
HOT

Que hàn đắp D547 Tianjin#2 63

0 ₫

EDCrNi-A-15 GB/T 984 EDCrNi-A-15 D547 (mod.0.1C4Si1Mn10Ni17.3Cr0Mo0V0W0.9Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng
HOT

Que hàn đắp D517 Tianjin#2 62

0 ₫

DIN-8555-E5-UM-45-R/EDCr-B-15 GB/T 984 EDCr-B-15 D517 (mod.0.1C1Si1Mn0Ni13.2Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0Cu0Fe0Al)
Mua hàng
HOT

Que hàn đắp D516MA Tianjin#2 61

0 ₫

DIN-8555-E5-UM-45-R.5Mn/EDCrMn-A-16 GB/T 984 EDCrMn-A-16 D516MA (mod.0.1C1Si5Mn0Ni13.2Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0Cu0Fe0Al)
Mua hàng
HOT

Que hàn đắp D512 Tianjin#2 60

0 ₫

DIN-8555-E5-UM-45-R/EDCr-B-03 GB/T 984 EDCr-B-03 D512 (mod.0.1C1Si1Mn0Ni13.2Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0Cu0Fe0Al)
Mua hàng
HOT

Dây hàn đắp JQ.YD407CrNiWCo; JQ.YD507; JQ.YDM227 Tianjin#2 223

0 ₫

JIS-Z-3326-YF-4A-G-600 JQ.YD407CrNiWCo; JQ.YD507; JQ.YDM227 (mod.0.4C1Si1Mn1Ni7.8Cr2.4Mo0V2.2W0Nb(Cb)0Cu0Fe0Al)
Mua hàng
HOT

Dây hàn đắp JQ.YD212-1 Tianjin#2 222

0 ₫

JIS-Z-3326-YF-3B-C-500 JQ.YD212-1 (mod.0.2C2Si0Mn0Ni5.3Cr0.6Mo0V0W0Nb(Cb)0Cu0Fe0Al)
Mua hàng
HOT

Dây hàn đắp JQ.YD172-1 Tianjin#2 221

0 ₫

JIS-Z-3326-YF-2A-C-450 JQ.YD172-1 (mod.0.2C1Si2Mn0Ni2.7Cr0.6Mo0.3V0W0Nb(Cb)0Cu0Fe0Al)
Mua hàng
HOT

Dây hàn đắp JQ.YD132-1 Tianjin#2 220

0 ₫

JIS-Z-3326-YF-2A-C-350 JQ.YD132-1 (mod.0.1C0Si1Mn0Ni1.9Cr0.5Mo0V0W0Nb(Cb)0Cu0Fe0Al)
Mua hàng

Thuốc hàn S-A-MS-3-Cr-Mo EN-ISO-A#0 845

0 ₫

S-A-MS-3-Cr-Mo EN-ISO-14174/EN 760:S-A-MS-3-Cr-Mo (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0Cu0Fe0Al)
Mua hàng

Thuốc hàn S-A-MS-3-C-Cr-Mo EN-ISO-A#0 844

0 ₫

S-A-MS-3-C-Cr-Mo EN-ISO-14174/EN 760:S-A-MS-3-C-Cr-Mo (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0Cu0Fe0Al)
Mua hàng

Thuốc hàn S-A-GS-3-Ni4-Mo1-DC EN-ISO-A#0 843

0 ₫

S-A-GS-3-Ni4-Mo1-DC EN-ISO-14174/EN 760:S-A-GS-3-Ni4-Mo1-DC (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0Cu0Fe0Al)
Mua hàng

Thuốc hàn S-A-FB-3-Ni-Mo EN-ISO-A#0 842

0 ₫

S-A-FB-3-Ni-Mo EN-ISO-14174/EN 760:S-A-FB-3-Ni-Mo (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0Cu0Fe0Al)
Mua hàng

Thuốc hàn S-A-FB-3-Mo EN-ISO-A#0 841

0 ₫

S-A-FB-3-Mo EN-ISO-14174/EN 760:S-A-FB-3-Mo (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0Cu0Fe0Al)
Mua hàng

Thuốc hàn S-A-FB-3-Cr-Mn EN-ISO-A#0 840

0 ₫

S-A-FB-3-Cr-Mn EN-ISO-14174/EN 760:S-A-FB-3-Cr-Mn (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0Cu0Fe0Al)
Mua hàng

Thuốc hàn S-A-FB-3 EN-ISO-A#0 839

0 ₫

S-A-FB-3 EN-ISO-14174/EN 760:S-A-FB-3 (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0Cu0Fe0Al)
Mua hàng

Thuốc hàn S-A-CS-3-Ni-Mo-Nb-V EN-ISO-A#0 808

0 ₫

S-A-CS-3-Ni-Mo-Nb-V EN-ISO-14174/EN 760:S-A-CS-3-Ni-Mo-Nb-V (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0Cu0Fe0Al)
Mua hàng