Dây hàn tự động Thermanit MTS 616 / Marathon 543; Thermanit MTS 911 /...

0 ₫

EG-[EB9(mod.)] Thermanit MTS 616 / Marathon 543; Thermanit MTS 911 / Marathon 543 EN ISO 24598-A:S S Z CrMoWVNb9 0,5 1,5
Mua hàng

Dây hàn tự động Thermanit MTS 4 Si Thermanit#2 89

0 ₫

EG-[ER90S-B9(mod.)] Thermanit MTS 4 Si EN ISO 21952-A:G CrMoWV12Si
Mua hàng

Dây hàn thuốc hàn tự động Thermanit MTS 4 / Marathon 543 Thermanit#2...

0 ₫

F9AZ-EG-G Thermanit MTS 4 / Marathon 543 EN ISO 24598-A:S S CrMoWV12 FB
Mua hàng

Dây hàn tự động Thermanit MTS 3 LNi / Marathon 543; BÖHLER P 92-UP - BB...

0 ₫

EB91 Thermanit MTS 3 LNi / Marathon 543; BÖHLER P 92-UP - BB 910 EN ISO 24598-A:S S CrMo91
Mua hàng

Dây hàn tự động Thermanit MTS 3 / Marathon 543; BÖHLER C 9 MVW-UP / BB...

0 ₫

EB9 Thermanit MTS 3 / Marathon 543; BÖHLER C 9 MVW-UP / BB 910 EN ISO 24598-A:S S CrMo91
Mua hàng

Thuốc hàn tự động UTP UP FX 602 UTP#2 326

0 ₫

EN-ISO-14174/EN 760:S-A-FB-1-65-DC-H5 UTP UP FX 602; UV 420 TTR-C H4 Non- and low-alloyed steels
Mua hàng

Thuốc hàn tự động RECORD SO UTP#2 41

0 ₫

EN-ISO-14174/EN 760:S-A-FB-1-57 RECORD SO Non- and low-alloyed steels
Mua hàng

Thuốc hàn tự động RECORD RT 146 UTP#2 30

0 ₫

EN-ISO-14174/EN 760:S-A-AB-1 RECORD RT 146; RECORD S46T Non- and low-alloyed steels
Mua hàng

Thuốc hàn tự động RECORD CuNi30TW UTP#2 5

0 ₫

EN-ISO-14174/EN 760:S-A-AB-4 RECORD CuNi30TW Non- and low-alloyed steels
Mua hàng