Dây hàn tự động US-709S / PF-N4 A2#24470 Manufacturer's Specification*

0 ₫

US-709S / PF-N4 AWS A5.23 Manufacturer's Specification* 1.6 - 2.4 mm H16
Mua hàng

Dây hàn tự động US-709S / PF-N3 A2#24471 Manufacturer's Specification*

0 ₫

US-709S / PF-N3 AWS A5.23 Manufacturer's Specification* 1.6 - 2.4 mm H16
Mua hàng

Dây hàn tự động US-80LT(X2) / PF-H80AK A2#2976 5YQ690

0 ₫

US-80LT(X2) / PF-H80AK AWS A5.23 5YQ690 3.2 - 4.8 mm H5
Mua hàng

Dây hàn tự động US-80LT / PF-H80AS A2#21023 4YQ690*

0 ₫

US-80LT / PF-H80AS AWS A5.23 4YQ690* 2.4 - 4.8 mm H16
Mua hàng

Dây hàn tự động US-80LT / PF-H80AK A2#2974 5YQ690

0 ₫

US-80LT / PF-H80AK AWS A5.23 5YQ690 3.2 - 4.8 mm H5
Mua hàng

Dây hàn tự động US-80LT / PF-H80AK A2#2961 5YQ690

0 ₫

US-80LT / PF-H80AK AWS A5.23 5YQ690 3.2 - 4.8 mm H5
Mua hàng

Dây hàn tự động US-80LT (X2) / PF-H80AK A2#2960 5YQ690

0 ₫

US-80LT (X2) / PF-H80AK AWS A5.23 5YQ690 3.2 - 4.8 mm H5
Mua hàng

Dây hàn tự động US-511 / G-80 A2#23603 F7PZ-EG-B2

0 ₫

US-511 / G-80 AWS A5.23 F7PZ-EG-B2 4.0 - 4.8 mm H16
Mua hàng

Dây hàn tự động US-49 / MF-38 A2#2942 3Y

0 ₫

US-49 / MF-38 AWS A5.23 3Y 2.4 - 6.4 mm H16
Mua hàng

Dây hàn tự động US-49 / G-80 A2#24472 Manufacturer's Guarantee*

0 ₫

US-49 / G-80 AWS A5.23 Manufacturer's Guarantee* 4.0 - 6.4 mm H16
Mua hàng

Dây hàn tự động US-43(X3) / PF-I50 / PF-I50R A2#21027 2Y

0 ₫

US-43(X3) / PF-I50 / PF-I50R AWS A5.23 2Y 4.0 - 6.4 mm H16
Mua hàng

Dây hàn tự động US-43(X2) / PF-I52 / RR-2 / FA-B1 A2#2941 2Y

0 ₫

US-43(X2) / PF-I52 / RR-2 / FA-B1 AWS A5.23 2Y 2.4 - 7.9 mm H16
Mua hàng