Dây hàn lõi thuốc Innershield NR-311 A3#23345 E70T-7

Dây hàn lõi thuốc Innershield NR-311 A3#23345 E70T-7

  • Innershield NR-311 A3#23345 E70T-7
  • AWS
Innershield NR-311 AWS A5.20 E70T-7 [1G, 2G] 5/64"" - 7/64"" H16
Innershield NR-311 LINCOLN ELECTRIC CO. see more..https://aladins.vn/