Dây hàn lõi thuốc SJF-711 A5#21950 3Y

Dây hàn lõi thuốc SJF-711 A5#21950 3Y

  • SJF-711 A5#21950 3Y
  • AWS
SJF-711 AWS A5.29 3Y [All V-Down] 1.2 - 1.4 mm H16
SJF-711 ZHANGJIAGANG HENGCHANG WELDING MATERIALS CO., LTD. see more..https://aladins.vn/