AWS A5.14

Dây hàn Inconel Thermanit Nimo C 276 / Marathon 104; Thermanit NiMo C 276 /...

0 ₫

ERNiCrMo-4 Thermanit Nimo C 276 / Marathon 104; Thermanit NiMo C 276 / Marathon 213; UTP UP 776 EN ISO 18274:S Ni 6276 (NiCr15Mo16Fe6W4)
Mua hàng

Dây hàn Inconel Thermanit Nimo C 24; UTP A 759 Thermanit#2 103

0 ₫

ERNiCrMo-13 Thermanit Nimo C 24; UTP A 759 EN ISO 18274:S Ni 6059 (NiCr23Mo16)
Mua hàng

Dây hàn Inconel Thermanit Nicro 82 / Marathon 104; Thermanit Nicro 82 /...

0 ₫

ERNiCr-3 Thermanit Nicro 82 / Marathon 104; Thermanit Nicro 82 / Marathon 444; Thermanit Nicro 82 EN ISO 18274:S Ni 6082 (NiCr20Mn3Nb)
Mua hàng

Dây hàn Inconel Thermanit 690 Thermanit#2 48

0 ₫

ERNiCrFe-7 Thermanit 690 EN ISO 18274:S Ni 6052 (NiCr30Fe9)
Mua hàng

Dây hàn Inconel Thermanit 625 / Marathon 104; Thermanit 625 / Marathon 213;...

0 ₫

ERNiCrMo-3 Thermanit 625 / Marathon 104; Thermanit 625 / Marathon 213; Thermanit 625 / Marathon 444; Thermanit 625; UTP A 6222 Mo; UTP A 6222 Mo-3; UTP UP 6222 Mo Alloys 601, 625 and 690, 800, 825 and 800HT EN ISO 18274:S Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb)
Mua hàng

Dây hàn Inconel Thermanit 617; UTP A 6170 Co Thermanit#2 44

0 ₫

ERNiCrCoMo-1 Thermanit 617; UTP A 6170 Co 600, 601 and 800 HT EN ISO 18274:S Ni 6617 (NiCr22Co12Mo9)
Mua hàng

Dây hàn Inconel UTP UP 068 HH UTP#2 320

0 ₫

ERNiCr-3 UTP UP 068 HH; UTP A 068 HH
Mua hàng

Dây hàn Inconel UTP A 80 Ni UTP#2 284

0 ₫

ERNi-1 UTP A 80 Ni Nickel 200 and 201
Mua hàng

Dây hàn Inconel UTP A 80 M UTP#2 282

0 ₫

ERNiCu-7 UTP A 80 M Alloys 400 and 404 or nickel base alloy 200
Mua hàng

Dây hàn Inconel UTP A 4221 UTP#2 253

0 ₫

ERNiFeCr-1 UTP A 4221 N08065; Alloy 825
Mua hàng