AWS A5.28

Dây hàn mig Thermanit MTS 911; Thermanit MTS 616 Thermanit#2 98

0 ₫

ER90S-G Thermanit MTS 911; Thermanit MTS 616 EN ISO 16834-A:G 62 5 M Mn3Ni1Mo
Mua hàng

Dây hàn mig Thermanit MTS 3; Thermanit MTS 616 Thermanit#2 87

0 ₫

ER90S-B9 Thermanit MTS 3; Thermanit MTS 616 EN ISO 21952-A:G CrMo 91
Mua hàng

Dây hàn mig UTP A 643 UTP#2 261

0 ₫

ER100S-1 UTP A 643; Union NiMoCr
Mua hàng

Dây hàn mig ER90S-G/ER90S-B3(mod.) AWS#2

0 ₫

ER90S-G/ER90S-B3(mod.) MH ER90SGER90SB3(mod.)
Mua hàng

Dây hàn mig ER90S-G-[ER90S-B3(mod.)] AWS#2

0 ₫

ER90S-G-[ER90S-B3(mod.)] MH ER90SG[ER90SB3(mod.)]
Mua hàng