AWS A5.9

Dây hàn inox Thermanit X; Thermanit X / Marathon 431 Thermanit#2 109

0 ₫

ER307 Thermanit X; Thermanit X / Marathon 431 EN-ISO-14343-A:G-18-8-Mn
Mua hàng

Dây hàn Thermanit L Thermanit#2 80

0 ₫

EN-ISO-14343-A:G-25-4 Thermanit L EN ISO 14343-A:G 25 4
Mua hàng

Dây hàn inox Thermanit JE-308L Si Thermanit#2 78

0 ₫

ER308LSi Thermanit JE-308L Si EN ISO 14343-A:G 19 9 L Si
Mua hàng

Dây hàn inox Thermanit JE-308L / Marathon 213; Thermanit JE-308L / Marathon...

0 ₫

ER308L Thermanit JE-308L / Marathon 213; Thermanit JE-308L / Marathon 431 EN ISO 14343-A:S 19 9 L
Mua hàng

Dây hàn inox Thermanit H Si Thermanit#2 72

0 ₫

ER347Si Thermanit H Si EN ISO 14343-A:G 19 9 Nb Si
Mua hàng

Dây hàn inox Thermanit H 347 / Marathon 213; Thermanit H 347 / Marathon 431...

0 ₫

ER347 Thermanit H 347 / Marathon 213; Thermanit H 347 / Marathon 431 EN ISO 14343-A:S 19 9 Nb
Mua hàng

Dây hàn inox Thermanit GE-316L Si Thermanit#2 69

0 ₫

ER316LSi Thermanit GE-316L Si EN ISO 14343-A:G 19 12 3 L Si
Mua hàng

Dây hàn inox Thermanit GE-316L / Marathon 213; Thermanit GE-316L / Marathon...

0 ₫

ER316L Thermanit GE-316L / Marathon 213; Thermanit GE-316L / Marathon 431 EN ISO 14343-A:G 19 12 3 L
Mua hàng

Dây hàn inox Thermanit C Si; Thermanit 25/22 H / Marathon 104 Thermanit#2 58

0 ₫

ER310H Thermanit C Si; Thermanit 25/22 H / Marathon 104 EN ISO 14343-A:G 25 20 Mn
Mua hàng

Dây hàn inox Thermanit ATS 4; Thermanit ATS 4 / Marathon 104 Thermanit#2 55

0 ₫

ER19-10H Thermanit ATS 4; Thermanit ATS 4 / Marathon 104 EN ISO 14343-A:G 19 9 H
Mua hàng

Dây hàn inox Thermanit A Si Thermanit#2 52

0 ₫

ER318Si Thermanit A Si EN-14343-A:G-19-12-3-Nb-Si
Mua hàng