AWS A5.1

Que hàn thép chịu lực K-7018 D0919

0 ₫

E7018 K-7018 LB-52-18; LT-B52A EN ISO 2560-A:E 42 3 B32 H10
Mua hàng

Que hàn thép chịu lực KK-50LF D0919

0 ₫

E7016/EN ISO 2560-A:E 42 3 B 12 H10 K-7016HR; KK-50LF S-7016.O LB-26; LB-57; LB-52U; LB-52A; LB-52 EN ISO 2560-A:E 42 3 B 12 H10
Mua hàng

Que hàn KR-3000 D0919

0 ₫

E6013/EN ISO 2560-A: E 38 0 RC 11 KR-3000 S-6013.V B-33; Z-44; RB-26 Nilsil EN-ISO-2560-A:E42-0-RR-12
Mua hàng