Que hàn đắp KM-650 D0919

0 ₫

DIN-8555-E10-UM-60-30Cr KM-650 S-711 HF-30 Methard 950 EN-14700-E-Z-Fe14
Mua hàng

Que hàn đắp Thermanit 35/45 Nb; Thermanit 35/45 Nb Thermanit#2 40

0 ₫

EN-ISO-18274:S-Ni-Z(NiCr36Fe15Nb0,8) Thermanit 35/45 Nb; Thermanit 35/45 Nb EN ISO 18274:S Ni Z (NiCr36Fe15Nb0,8)
Mua hàng

Que hàn đắp UTP LEDURIT 61 UTP#2 315

0 ₫

EN-14700-E-Z-Fe14/AWS A5.13 EFeCr-A-1 UTP LEDURIT 61
Mua hàng

Que hàn đắp UTP 73 G 2 UTP#2 217

0 ₫

DIN-8555-E6-UM-60/JIS-Z-3251-DF3C-600-B UTP 73 G 2; UTP DUR 600; UTP DUR 650 Kb
Mua hàng

Que hàn đắp UTP 7100 UTP#2 214

0 ₫

DIN-8555-E10-UM-60-30Cr UTP 7100; UTP Ledurit 68, UTP 713
Mua hàng

Que hàn đắp UTP 690 UTP#2 208

0 ₫

JIS-Z-3251-DF5A-720-B/AWS A5.13 EFe5-B UTP 690
Mua hàng

Que hàn đắp OZSh-3(ОЗШ-3)SPETSELECTRODE#2

0 ₫

OZSh-3(ОЗШ-3) DIN-8555-E6-UM-55-GR/EDCr-A1-03 GOST 10051-75 E-37X9C2 ( ГОСТ 10051-75 Э-37Х9С2) DIN-8555-E-6-UM-55-GR
Mua hàng

Que hàn đắp OZN-400M(ОЗН-400М)SPETSELECTRODE#2

0 ₫

OZN-400M(ОЗН-400М) EN-14700-E-Fe1 GOST 10051-75 15G4S ( ГОСТ 10051-75 15Г4С) DIN 8555 E1-UM-400-GP
Mua hàng

Que hàn đắp EN-60M(ЭН-60М)SPETSELECTRODE#2

0 ₫

EN-60M(ЭН-60М) JIS-Z-3251-DF2B-700-B GOST 10051-75 E-70H3SMT ( ГОСТ 10051-75 Э-70Х3СМТ) DIN E2-UM-55-G
Mua hàng

Thuốc hàn inox Jointed Copper-Coated Carbons AWS#2

0 ₫

Jointed Copper-Coated Carbons MH JointedCopperCoatedCarbons
Mua hàng

Que hàn đắp JIS-Z-3252-DFCCI AWS#2

0 ₫

JIS-Z-3252-DFCCI MH JISZ3252DFCCI
Mua hàng