Dây hàn đắp VertiWear® 600 Hobart#2 173

0 ₫

JIS-Z-3326-YF-3B-C-500 VertiWear® 600
Mua hàng

Dây hàn đắp Tube-Alloy® Build UP-O; Tube-Alloy® Build UP-G Hobart#2 172

0 ₫

DIN-8555-MF1-300-G DIN-8555-MF1-300-G Tube-Alloy® Build UP-O; Tube-Alloy® Build UP-G
Mua hàng

Dây hàn đắp Tube-Alloy® AP-O; VertiWear® AP Hobart#2 171

0 ₫

EN-14700-T-Fe9 EN-14700:T-Fe9 Tube-Alloy® AP-O; VertiWear® AP
Mua hàng

Dây hàn đắp Tube-Alloy® A2JL-S/McKay MK-N Flux Hobart#2 170

0 ₫

JIS-Z-3326-YF-4A-G-420 Tube-Alloy® A2JL-S/McKay MK-N Flux
Mua hàng

Dây hàn đắp Tube-Alloy® 952-S; Tube-Alloy® A250-S/HF-N Flux Hobart#2 169

0 ₫

EN-14700-T-Fe6 EN-14700:T-Fe6 Tube-Alloy® 952-S; Tube-Alloy® A250-S/HF-N Flux
Mua hàng

Dây hàn đắp Tube-Alloy® 887-S/HF-N Flux Hobart#2 168

0 ₫

JIS-Z-3326-YF-4A-G-410 Tube-Alloy® 887-S/HF-N Flux
Mua hàng

Dây hàn đắp Tube-Alloy® 877-S/HF-N Flux Hobart#2 167

0 ₫

JIS-Z-3326-YF-2A-C-300 EN-ISO-14700:T-Fe1 Tube-Alloy® 877-S/HF-N Flux
Mua hàng

Dây hàn đắp Tube-Alloy® 865-S MOD/HF-N Flux Hobart#2 166

0 ₫

JIS-Z-3326-YF-4A-G-430 DGS K 1801.24 Tube-Alloy® 865-S MOD/HF-N Flux
Mua hàng

Dây hàn đắp Tube-Alloy® 258-G/Tube-Alloy® 258-O Hobart#2 165

0 ₫

DIN-8555-MF-6-GF-60-55 DIN 8555:MF 6-GF-60 Tube-Alloy® 258-G/Tube-Alloy® 258-O
Mua hàng

Dây hàn đắp Tube-Alloy® 258 TiC-O Hobart#2 164

0 ₫

JIS-Z-3326-YF-4A-G-600 Tube-Alloy® 258 TiC-O
Mua hàng

Dây hàn đắp Tube-Alloy® 255-G; Tube-Alloy® 255-O Hobart#2 163

0 ₫

DIN-8555-MF10-GW-60-G EN 14700 T Fe 15 Tube-Alloy® 255-G; Tube-Alloy® 255-O
Mua hàng

Dây hàn đắp Tube-Alloy® 244-O Hobart#2 162

0 ₫

JIS-Z-3326-YF-4A-G-500 Tube-Alloy® 244-O
Mua hàng