Dây hàn

Dây hàn Yu Guang 5356 A5#23143 ER5356

0 ₫

Yu Guang 5356 AWS A5.10 ER5356 [All] 1.0 - 1.6 mm H16
Mua hàng

Dây hàn Yu Guang 5356 A5#23142 R5356

0 ₫

Yu Guang 5356 AWS A5.10 R5356 [All] 1.6 - 3.2 mm H16
Mua hàng

Dây hàn Yu Guang 5183 A5#23141 R5183

0 ₫

Yu Guang 5183 AWS A5.10 R5183 [All] 1.6 - 3.2 mm H16
Mua hàng

Dây hàn Yu Guang 5183 A5#23140 ER5183

0 ₫

Yu Guang 5183 AWS A5.10 ER5183 [All] 1.0 - 1.6 mm H16
Mua hàng

Dây hàn AW-5356 A5#23139 ER5356

0 ₫

AW-5356 AWS A5.10 ER5356 [All] 0.8 - 1.6 mm H16
Mua hàng

Dây hàn AW-5183 / AW-5556 A5#23138 ER5183 / ER5556

0 ₫

AW-5183 / AW-5556 AWS A5.10 ER5183 / ER5556 [All] 0.8 - 1.6 mm H16
Mua hàng

Dây hàn AW-4043 A5#23137 ER4043

0 ₫

AW-4043 AWS A5.10 ER4043 [All] 0.8 - 1.6 mm H16
Mua hàng

Dây hàn UTP A 80 Ni A5#23226 ERNi-1

0 ₫

UTP A 80 Ni AWS A5.14 ERNi-1 [All] 0.8 - 4.0 mm H16
Mua hàng

Dây hàn UTP A 80 M A5#23225 ERNiCu-7

0 ₫

UTP A 80 M AWS A5.14 ERNiCu-7 [All] 0.8 - 4.0 mm H16
Mua hàng

Dây hàn UTP A 6222 Mo-3 A5#23227 ERNiCrMo-3

0 ₫

UTP A 6222 Mo-3 AWS A5.14 ERNiCrMo-3 [All] 1.0 - 1.6 mm H16
Mua hàng

Dây hàn UTP A 6222 Mo A5#23224 ERNiCrMo-3

0 ₫

UTP A 6222 Mo AWS A5.14 ERNiCrMo-3 [All] 1.0 - 3.2 mm H16
Mua hàng

Dây hàn UTP A 068 HH A5#23223 ERNiCr-3

0 ₫

UTP A 068 HH AWS A5.14 ERNiCr-3 [All] 0.8 - 4.0 mm H16
Mua hàng

Dây hàn tự động Thermanit NiMo C 276 / Marathon 104 A5#23222 ERNiMoCr4

0 ₫

Thermanit NiMo C 276 / Marathon 104 AWS A5.14 ERNiMoCr4 1.6 - 2.4 mm H16
Mua hàng

Dây hàn VDM @ FM C-276 A5#23215 ERNiCrMo-4

0 ₫

VDM @ FM C-276 AWS A5.14 ERNiCrMo-4 [All, 2F] 1.0 - 3.2 mm H16
Mua hàng

Dây hàn VDM @ FM 82 A5#23221 ERNiCr-3

0 ₫

VDM @ FM 82 AWS A5.14 ERNiCr-3 [1G, 2F, 3G] 0.8 - 1.6 mm H16
Mua hàng

Dây hàn VDM @ FM 82 A5#23220 ERNiCr-3

0 ₫

VDM @ FM 82 AWS A5.14 ERNiCr-3 [All, 2F] 1.0 - 3.2 mm H16
Mua hàng

Dây hàn VDM @ FM 625 A5#23219 ERNiCrMo-3

0 ₫

VDM @ FM 625 AWS A5.14 ERNiCrMo-3 [1G, 2F, 3G] 0.8 - 1.6 mm H16
Mua hàng

Dây hàn VDM @ FM 625 A5#23218 ERNiCrMo-3

0 ₫

VDM @ FM 625 AWS A5.14 ERNiCrMo-3 [1G, 2G, 2F, 3G] 0.8 - 4.0 mm H16
Mua hàng

Dây hàn VDM @ FM 61 A5#23214 ERNi-1

0 ₫

VDM @ FM 61 AWS A5.14 ERNi-1 [1G, 2G, 3G] 0.8 - 1.6 mm H16
Mua hàng

Dây hàn CHW-50C6SM A5#21957 3Y

0 ₫

CHW-50C6SM AWS A5.18 3Y [All] 0.8 - 1.6 mm H16
Mua hàng

Dây hàn YL-ER50-6 A5#21955 3Y

0 ₫

YL-ER50-6 AWS A5.18 3Y [1G] 1.6 mm H16
Mua hàng

Dây hàn YL-ER50-6 A5#21954 3Y

0 ₫

YL-ER50-6 AWS A5.18 3Y [All] 0.8 - 1.2 mm H16
Mua hàng

Dây hàn SL-50 A5#21952 3Y

0 ₫

SL-50 AWS A5.18 3Y [All] 0.6 - 1.6 mm H16
Mua hàng

Dây hàn Yawata YM-70S A5#21943 3Y

0 ₫

Yawata YM-70S AWS A5.18 3Y [All V-Down] 0.8 - 1.6 mm H16
Mua hàng

Dây hàn WH50-6 A5#21929 3Y

0 ₫

WH50-6 AWS A5.18 3Y [1G] 1.4 - 1.6 mm H10
Mua hàng

Dây hàn WH50-6 A5#21927 3Y

0 ₫

WH50-6 AWS A5.18 3Y [All] 0.8 - 1.2 mm H10
Mua hàng

Dây hàn Welspring ER70S-6 A5#23316 ER70S-6

0 ₫

Welspring ER70S-6 AWS A5.18 ER70S-6 [All] 0.8 - 1.2 mm H16
Mua hàng

Dây hàn WGER50-6 (AWS ER70S-6) A5#21920 3Y

0 ₫

WGER50-6 (AWS ER70S-6) AWS A5.18 3Y [All] 0.8 - 1.6 mm H10
Mua hàng

Dây hàn Bohler Q S-6 A5#23315 ER70S-M

0 ₫

Bohler Q S-6 AWS A5.18 ER70S-M [All] 0.035"" - 1/16"" H16
Mua hàng

Dây hàn T Union GT 76 A5#21870 4Y

0 ₫

T Union GT 76 AWS A5.18 4Y [All V-Down] 1.6 - 2.4 mm H16
Mua hàng

Dây hàn T Union GM78 A5#21856 3Y

0 ₫

T Union GM78 AWS A5.18 3Y [All V-Down] 0.8 - 1.6 mm H5
Mua hàng

Que hàn Tig EN ISO 12536:O V (mod.) EN-ISO-A#0 19

0 ₫

EN ISO 12536:O V (mod.) R65-G (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng

Que hàn Tig EN ISO 12536:O II EN-ISO-A#0 18

0 ₫

EN ISO 12536:O II R60-G (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng

Que hàn Tig EN ISO 12536:O I EN-ISO-A#0 17

0 ₫

EN ISO 12536:O I R45-G (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng

Que hàn Tig EN ISO 12536:O I EN-ISO-A#0 16

0 ₫

EN ISO 12536:O I R45 (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng

Que hàn Tig R65-G AWS#1

0 ₫

R65-G (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng

Que hàn Tig R60-G AWS#1

0 ₫

R60-G (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng

Que hàn Tig R45-G AWS#1

0 ₫

R45-G (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng

Que hàn Tig R45 AWS#1

0 ₫

R45 (mod.0C0Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0CuRemFe0Al)
Mua hàng

Dây hàn Superheat 90S-B3 A5#23644 ER90S-B3

0 ₫

Superheat 90S-B3 AWS A5.28 ER90S-B3 [All] 1.6 - 3.2 mm H16
Mua hàng

Dây hàn Superheat 80S-B2 A5#23643 ER80S-B2

0 ₫

Superheat 80S-B2 AWS A5.28 ER80S-B2 [All] 1.6 - 3.2 mm H16
Mua hàng

Dây hàn diamondspark 52 MC / M21 A5#24591

0 ₫

diamondspark 52 MC / M21 AWS A5.28 H16
Mua hàng

Dây hàn BÖHLER HL 75 T-MC / M21 A5#25076

0 ₫

BÖHLER HL 75 T-MC / M21 AWS A5.28 H16
Mua hàng

Dây hàn BÖHLER HL 51 T-MC / M21 A5#25077

0 ₫

BÖHLER HL 51 T-MC / M21 AWS A5.28 H16
Mua hàng

Dây hàn BÖHLER HL 51 T-MC / C1 A5#25079

0 ₫

BÖHLER HL 51 T-MC / C1 AWS A5.28 H16
Mua hàng

Dây hàn BÖHLER HL 46 T-MC / M21 A5#25130

0 ₫

BÖHLER HL 46 T-MC / M21 AWS A5.28 H16
Mua hàng

Dây hàn BÖHLER HL 53 T-MC / M21 A5#25082

0 ₫

BÖHLER HL 53 T-MC / M21 AWS A5.28 H16
Mua hàng

Dây hàn BÖHLER 700 T-MC / M21 A5#25072

0 ₫

BÖHLER 700 T-MC / M21 AWS A5.28 H16
Mua hàng

Dây hàn BÖHLER HL 51 T-MC / M20 A5#27034

0 ₫

BÖHLER HL 51 T-MC / M20 AWS A5.28 H16
Mua hàng

Dây hàn diamondspark 700 MC / M21 A5#25653

0 ₫

diamondspark 700 MC / M21 AWS A5.28 H16
Mua hàng

Dây hàn BÖHLER X70-MC / M21 A5#25827

0 ₫

BÖHLER X70-MC / M21 AWS A5.28 H16
Mua hàng

Que hàn OZA-2(ОЗА-2)SPETSELECTRODE#2

0 ₫

OZA-2(ОЗА-2) E4043 DIN-1732-EL–AISi5
Mua hàng

Que hàn EN-ISO-18273-AlSi5 AWS#2

0 ₫

EN-ISO-18273-AlSi5 MH ENISO18273AlSi5
Mua hàng

Que hàn EN-ISO-18273-AlMn1 AWS#2

0 ₫

EN-ISO-18273-AlMn1 MH ENISO18273AlMn1
Mua hàng

Que hàn EN ISO 18273: E Al 4047 (AlSi12) EN-ISO-A#0 307

0 ₫

EN ISO 18273: E Al 4047 (AlSi12) E4047 (mod.0C14Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0.3Cu0.8FeRemAl)
Mua hàng

Que hàn EN-ISO-18273-AlSi5 AWS#1

0 ₫

EN-ISO-18273-AlSi5 (mod.0C5Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0.3Cu0.8FeRemAl)
Mua hàng

Que hàn EN-ISO-18273-AlMn1 AWS#1

0 ₫

EN-ISO-18273-AlMn1 (mod.0C0Si1Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0.3Cu0.3FeRemAl)
Mua hàng

Que hàn E4047 AWS#1

0 ₫

E4047 (mod.0C14Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0.3Cu0.8FeRemAl)
Mua hàng

Que hàn E4043 AWS#1

0 ₫

E4043 (mod.0C6Si0Mn0Ni0Cr0Mo0V0W0Nb(Cb)0.3Cu0.8FeRemAl)
Mua hàng

Que hàn OK AlSi5 ESAB#0

0 ₫

EN-ISO-18273-AlSi5 OK AlSi5
Mua hàng

Que hàn OK AlSi12 ESAB#0

0 ₫

DIN-1732-EL-AISi12 OK AlSi12
Mua hàng

Dây hàn WWW SIL WELD A5#24130 ERCuSi-A

0 ₫

WWW SIL WELD AWS A5.7 ERCuSi-A [All] 0.023"" - 1/4"" H16
Mua hàng

Dây hàn WWW PHOS C WELD A5#24131 ERCuSn-C

0 ₫

WWW PHOS C WELD AWS A5.7 ERCuSn-C [All] 0.035"" - 3/16"" H16
Mua hàng

Dây hàn WWW PHOS A WELD A5#24127 ERCuSn-A

0 ₫

WWW PHOS A WELD AWS A5.7 ERCuSn-A [All] 0.035"" - 3/16"" H16
Mua hàng

Dây hàn WWW NICKEL BRONZE WELD A5#24126 ERCuNiAl

0 ₫

WWW NICKEL BRONZE WELD AWS A5.7 ERCuNiAl [All] 0.035"" - 5/32"" H16
Mua hàng

Dây hàn WWW MANG-NICKEL BRONZE WELD A5#24125 ERCuMnNiAl

0 ₫

WWW MANG-NICKEL BRONZE WELD AWS A5.7 ERCuMnNiAl [All] 0.035"" - 3/16"" H16
Mua hàng

Dây hàn WWW A3 BRONZE WELD A5#24129 ERCuAl-A3

0 ₫

WWW A3 BRONZE WELD AWS A5.7 ERCuAl-A3 [All] 0.035"" - 3/16"" H16
Mua hàng

Dây hàn WWW A2 BRONZE WELD A5#24132 ERCuAl-A2

0 ₫

WWW A2 BRONZE WELD AWS A5.7 ERCuAl-A2 [All] 0.030"" - 3/16"" H16
Mua hàng

Dây hàn WWW A1 BRONZE WELD A5#24128 ERCuAl-A1

0 ₫

WWW A1 BRONZE WELD AWS A5.7 ERCuAl-A1 [All] 0.035"" - 3/16"" H16
Mua hàng

Dây hàn VDM @ FM C-276 A5#24124 ERNiCrMo-4

0 ₫

VDM @ FM C-276 AWS A5.7 ERNiCrMo-4 [1G, 3G, 2F] 0.8 - 1.6 mm H16
Mua hàng

Dây hàn VDM @ FM 67 A5#24122 ERCuNi

0 ₫

VDM @ FM 67 AWS A5.7 ERCuNi [All] 0.8 - 3.2 mm H16
Mua hàng

Dây hàn VDM @ FM 67 A5#24121 ERCuNi

0 ₫

VDM @ FM 67 AWS A5.7 ERCuNi [1G, 3G] 0.8 - 1.6 mm H16
Mua hàng

Dây hàn VDM @ FM 60 A5#24123 ERNiCu-7

0 ₫

VDM @ FM 60 AWS A5.7 ERNiCu-7 [1G] 0.8 - 1.6 mm H16
Mua hàng

Dây hàn ERNiMo-8AWS#0

0 ₫

AWS A5.14 ERNiMo-8 PF-N4 US-709S
Mua hàng

Dây hàn ERNiFeCr-2AWS#0

0 ₫

AWS A5.14 ERNiFeCr-2 KW-M718 SM-718
Mua hàng

Dây hàn ERNiCu7AWS#0

0 ₫

AWS A5.14 ERNiCu7 KW-M60 SM-400/ST-400
Mua hàng

Dây hàn ERNiCrMo-4AWS#0

0 ₫

AWS A5.14 ERNiCrMo-4 KW-M276 PF-N5/US-609S SM-276/ST-276
Mua hàng

Dây hàn ERNiCrMo-3AWS#0

0 ₫

AWS A5.14 ERNiCrMo-3 KW-M625 TGC-625 TG-SN625 SMT-625
Mua hàng

Dây hàn ERNiCrFe-7AWS#0

0 ₫

AWS A5.14 ERNiCrFe-7 KW-M690A TGC-690
Mua hàng

Dây hàn ERNiCrFe-3AWS#0

0 ₫

AWS A5.14 ERNiCrFe-3 KW-A82M
Mua hàng

Dây hàn ERNiCrCoMo-1AWS#0

0 ₫

AWS A5.14 ERNiCrCoMo-1 KW-M617
Mua hàng

Dây hàn ERNiCr-3AWS#0

0 ₫

AWS A5.14 ERNiCr-3 KW-M82 TGC-82 MG-S70NCb SM-82/ST-82
Mua hàng

Dây hàn ERNi-1AWS#0

0 ₫

AWS A5.14 ERNi-1 KW-M61 SM-60/ST-60
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc SF-71 AWS#1

0 ₫

 • AWS : A5.20 E71T-1C
 • JIS : Z3313 T49J 0 T1-1 C A-U H10
 • EN : ISO 17632-A-T 42 0 P C 1
Mua hàng

Dây hàn SM-70 AWS#1

0 ₫

 • AWS : A5.18/ASME SFA5.18 ER70S-6
 • JIS : Z3312 YGW12
 • EN : ISO 14341-A G 42 2 C 3Si1|ISO 14341-A G 42 4 M 3Si1
Mua hàng

Dây hàn lõi thuốc SW-308LT AWS#1

0 ₫

 • AWS : A5.22 E308LT1-1/-4
 • JIS : Z3323 TS308L-FB1
 • EN : ISO 17633-A-T 19 9 L P M/C 2
Mua hàng

Dây hàn Supercored 81-K2 AWS#1

0 ₫

 • AWS : A5.29 E81T1-K2C
 • JIS : Z3313 T55 6 T1-1 C A-N3 H5
 • EN : ISO 17632-A-T 46 6 1.5Ni P C 1 H5
Mua hàng

Dây hàn ER90S-GAWS#0

0 ₫

AWS A5.28 ER90S-G ZO-90 MG-S12CRS
Mua hàng

Dây hàn ER90S-B9AWS#0

0 ₫

AWS A5.28 ER90S-B9 KC-90SB9 MG-S90B91
Mua hàng

Dây hàn ER90S-B3AWS#0

0 ₫

AWS A5.28 ER90S-B3 KC-90SB3
Mua hàng

Dây hàn ER80S-Ni2AWS#0

0 ₫

AWS A5.28 ER80S-Ni2 KC-80SNi2
Mua hàng

Dây hàn ER80S-Ni1AWS#0

0 ₫

AWS A5.28 ER80S-Ni1 KC-80SNi1
Mua hàng

Dây hàn ER80S-GAWS#0

0 ₫

AWS A5.28 ER80S-G ZO-60 MC-60 MG-60 SM-80G
Mua hàng

Dây hàn ER80S-D2AWS#0

0 ₫

AWS A5.28 ER80S-D2 KC-80D2
Mua hàng

Dây hàn ER80S-B2AWS#0

0 ₫

AWS A5.28 ER80S-B2 KC-80SB2 MG-S80B2F
Mua hàng

Dây hàn ER70S-GAWS#0TIG

0 ₫

AWS A5.28 ER70S-G MG-S1N
Mua hàng

Dây hàn ER70S-A1AWS#0

0 ₫

AWS A5.28 ER70S-A1 MG-S70SA1
Mua hàng

Dây hàn ER120S-GAWS#0

0 ₫

AWS A5.28 ER120S-G MG-S88A
Mua hàng

Dây hàn ER110S-GAWS#0

0 ₫

AWS A5.28 ER110S-G MG-80
Mua hàng

Dây hàn ER430AWS#0

0 ₫

AWS A5.9 ER430 M-430 MGC-430
Mua hàng

Dây hàn ER410AWS#0

0 ₫

AWS A5.9 ER410 M-410 MGC-410 SM-410
Mua hàng

Dây hàn ER409NbAWS#0

0 ₫

AWS A5.9 ER409Nb M-409Cb
Mua hàng

Dây hàn ER347AWS#0

0 ₫

AWS A5.9 ER347 M-347 MGC-347 SM-347
Mua hàng

Dây hàn ER317LAWS#0

0 ₫

AWS A5.9 ER317L M-317L MGC-317L
Mua hàng

Dây hàn ER317AWS#0

0 ₫

AWS A5.9 ER317 MGC-317
Mua hàng

Dây hàn ER316LSiAWS#0

0 ₫

AWS A5.9 ER316LSi M-316LSi MG-S316LS
Mua hàng

Dây hàn ER316LAWS#0

0 ₫

AWS A5.9 ER316L M-316L MGC-316 SM-316L
Mua hàng

Dây hàn ER316AWS#0

0 ₫

AWS A5.9 ER316 M-316 CA-101S x UC-316 SM-316
Mua hàng

Dây hàn ER312AWS#0

0 ₫

AWS A5.9 ER312 M-312 SM-312
Mua hàng

Dây hàn ER310AWS#0

0 ₫

AWS A5.9 ER310 M-310 MGC-310 SM-310
Mua hàng