Vật tư khác

Thuốc hàn OK Flux 10.27 ESAB#0

0 ₫

EN-ISO-14174-ES-A-FB-2B-54-62-NiMo-DC OK Flux 10.27 Cladding Fluxes
Mua hàng

Thuốc hàn OK Flux 10.26 ESAB#0

0 ₫

EN-ISO-14174-ES-A-FB-2B-54-91-NiMo-DC OK Flux 10.26 Cladding Fluxes
Mua hàng

Thuốc hàn OK Flux 10.18 ESAB#0

0 ₫

EN-ISO-14174-S-A-CS-2B-58-13-DC OK Flux 10.18 Cladding Fluxes
Mua hàng

Thuốc hàn OK Flux 10.17 ESAB#0

0 ₫

EN-ISO-14174-S-A-FB-2B-57-24-DC OK Flux 10.17 Cladding Fluxes
Mua hàng

Thuốc hàn OK Flux 10.10;OK Flux 10.11;OK Flux 10.14 ESAB#0

0 ₫

EN-ISO-14174-ES-A-FB-2B-56-44-DC OK Flux 10.10;OK Flux 10.11;OK Flux 10.14 Cladding Fluxes
Mua hàng

Thuốc hàn OK Flux 10.05 ESAB#0

0 ₫

EN-ISO-14174-S-A-AAS-2B-56-34-DC OK Flux 10.05 Cladding Fluxes
Mua hàng

Thuốc hàn ESAB OK Flux 10.27 ESAB#0

0 ₫

EN-ISO-14174-ES-A-FB-2B-54-62-NiMo-DC OK Flux 10.27 Cladding Fluxes
Mua hàng

Thuốc hàn ESAB OK Flux 10.26 ESAB#0

0 ₫

EN-ISO-14174-ES-A-FB-2B-54-91-NiMo-DC OK Flux 10.26 Cladding Fluxes
Mua hàng

Thuốc hàn ESAB OK Flux 10.18 ESAB#0

0 ₫

EN-ISO-14174-S-A-CS-2B-58-13-DC OK Flux 10.18 Cladding Fluxes
Mua hàng

Thuốc hàn ESAB OK Flux 10.17 ESAB#0

0 ₫

EN-ISO-14174-S-A-FB-2B-57-24-DC OK Flux 10.17 Cladding Fluxes
Mua hàng

Thuốc hàn ESAB OK Flux 10.10;OK Flux 10.11;OK Flux 10.14 ESAB#0

0 ₫

EN-ISO-14174-ES-A-FB-2B-56-44-DC OK Flux 10.10;OK Flux 10.11;OK Flux 10.14 Cladding Fluxes
Mua hàng

Thuốc hàn ESAB OK Flux 10.05 ESAB#0

0 ₫

EN-ISO-14174-S-A-AAS-2B-56-34-DC OK Flux 10.05 Cladding Fluxes
Mua hàng

Que hàn ZULFI E 8018-C1 RE#2 Saudi Arabia

0 ₫

ZULFI E 8018-C1 Zulfi Welding Electrodes Factory Co Ltd
Mua hàng

Que hàn ZULFI E 8015-B8 RE#2 Saudi Arabia

0 ₫

ZULFI E 8015-B8 Zulfi Welding Electrodes Factory Co Ltd
Mua hàng

Que hàn ZULFI E 7018-1 RE#2 Saudi Arabia

0 ₫

ZULFI E 7018-1 Zulfi Welding Electrodes Factory Co Ltd
Mua hàng

Que hàn ZULFI E 7018-1 H4R RE#2 Saudi Arabia

0 ₫

ZULFI E 7018-1 H4R Zulfi Welding Electrodes Factory Co Ltd
Mua hàng

Que hàn ZULFI E 7018 RE#2 Saudi Arabia

0 ₫

ZULFI E 7018 Zulfi Welding Electrodes Factory Co Ltd
Mua hàng

Que hàn ZULFI E 7016-1 RE#2 Saudi Arabia

0 ₫

ZULFI E 7016-1 Zulfi Welding Electrodes Factory Co Ltd
Mua hàng

Que hàn ZULFI E 7010-G RE#2 Saudi Arabia

0 ₫

ZULFI E 7010-G Zulfi Welding Electrodes Factory Co Ltd
Mua hàng

Que hàn ZULFI E 6013 RE#2 Saudi Arabia

0 ₫

ZULFI E 6013 Zulfi Welding Electrodes Factory Co Ltd
Mua hàng

Que hàn ZULFI E 6010 RE#2 Saudi Arabia

0 ₫

ZULFI E 6010 Zulfi Welding Electrodes Factory Co Ltd
Mua hàng

Que hàn ZULFI E 316-15 RE#2 Saudi Arabia

0 ₫

ZULFI E 316-15 Zulfi Welding Electrodes Factory Co Ltd
Mua hàng

Dây hàn ZQY-71/C1 RE#2 China

0 ₫

ZQY-71/C1 Zhongqiao Welding Material Jiangsu Co., Ltd.
Mua hàng

Que thổi cacbon dẹt

0 ₫

CARBONS RECTANGULAR chủ yếu được sử dụng để loại bỏ khuyết tật và phần hàn thừa. Hình dạng hình chữ nhật để loại bỏ các vật liệu tạo bề mặt phẳng...

Mua hàng

Que thổi cacbon tròn

0 ₫

GOUGING CARBONS được sử dụng để cắt, loại bỏ khuyết tật, làm lỗ...

Mua hàng

Hàn SAE J434 D7003 F34800 100/– [689/–] Ductile Not Specified BMS#0

0 ₫

SAE J434 D7003 F34800 100/– [689/–] Ductile Not Specified BMS#0
Mua hàng

Hàn SAE J434 D5506 F33800 80/– [552/–] Ductile Not Specified BMS#0

0 ₫

SAE J434 D5506 F33800 80/– [552/–] Ductile Not Specified BMS#0
Mua hàng

Hàn SAE J434 D4512 F33100 65/– [448/–] Ductile Not Specified BMS#0

0 ₫

SAE J434 D4512 F33100 65/– [448/–] Ductile Not Specified BMS#0
Mua hàng

Hàn SAE J434 D4018 F32800 60/– [414/–] Ductile Not Specified BMS#0

0 ₫

SAE J434 D4018 F32800 60/– [414/–] Ductile Not Specified BMS#0
Mua hàng

Hàn SAE J431 G4000 F10008 40 [276] Gray Cast Iron 1.95Si-0.95Mn; 3.8CE BMS#0

0 ₫

SAE J431 G4000 F10008 40 [276] Gray Cast Iron 1.95Si-0.95Mn; 3.8CE BMS#0
Mua hàng

Hàn SAE J431 G3500 F10007 35 [241] Gray Cast Iron 2.0Si-0.75Mn; 3.8CE BMS#0

0 ₫

SAE J431 G3500 F10007 35 [241] Gray Cast Iron 2.0Si-0.75Mn; 3.8CE BMS#0
Mua hàng

Hàn SAE J431 G3000 F10006 30 [207] Gray Cast Iron 2.1Si-0.65Mn; 4.02CE BMS#0

0 ₫

SAE J431 G3000 F10006 30 [207] Gray Cast Iron 2.1Si-0.65Mn; 4.02CE BMS#0
Mua hàng

Hàn SAE J431 G2500 F10005 25 [172] Gray Cast Iron 2.3Si-0.75Mn; 4.12CE BMS#0

0 ₫

SAE J431 G2500 F10005 25 [172] Gray Cast Iron 2.3Si-0.75Mn; 4.12CE BMS#0
Mua hàng

Hàn SAE J431 G1800 F10004 18/– [124/–] Gray Cast Iron 2.3SI-0.65Mn; 4.35CE...

0 ₫

SAE J431 G1800 F10004 18/– [124/–] Gray Cast Iron 2.3SI-0.65Mn; 4.35CE BMS#0
Mua hàng

Hàn SAE J158a M4504 F20001 65/– [448/–] Malleable Not Specified BMS#0

0 ₫

SAE J158a M4504 F20001 65/– [448/–] Malleable Not Specified BMS#0
Mua hàng

Que hàn đắp Hardalloy® 140 Hobart#2 96

0 ₫

DIN-8555-E10-UM-60-30Cr EN-14700-E-Z-Fe14 Hardalloy® 140
Mua hàng

Que hàn đắp Hardalloy 148 Hobart#2 95

0 ₫

EN-14700-E-Fe7 EN-14700:E-Fe7 Hardalloy 148
Mua hàng

Que hàn đắp Hardalloy 32 Hobart#2 93

0 ₫

JIS-Z-3251-DF2A-250-R Z3251 DF2A-250-R Hardalloy 32
Mua hàng

Que hàn đắp GB/T 984 EDZCr-D-15 AT350

0 ₫

GB/T 984 EDZCr-D-15 DIN-8555-E10-UM-60-30Cr/EDZCr-D-15 D687
Mua hàng

Que hàn đắp GB/T 984 EDZCr-C-15 AT349

0 ₫

GB/T 984 EDZCr-C-15 DIN-8555-E10-UM-60-30Cr/EDZCr-C-15 D667
Mua hàng

Que hàn đắp GB/T 984 EDW-A-15 AT347

0 ₫

GB/T 984 EDW-A-15 JIS-Z-3251-DFWA-730-S/EDW-A-15 CHR707 D707
Mua hàng

Que hàn đắp GB/T 984 EDRCrMoWV-A3-15 AT346

0 ₫

GB/T 984 EDRCrMoWV-A3-15 JIS-Z-3251-DF5A-710-B D317
Mua hàng

Que hàn đắp GB/T 984 EDRCrMoWV-A1-15 AT345

0 ₫

GB/T 984 EDRCrMoWV-A1-15 JIS-Z-3251-DF2B-710-B/EDRCrMoWV-A1-15 D327
Mua hàng

Que hàn đắp GB/T 984 EDRCrMnMo-15 AT344

0 ₫

GB/T 984 EDRCrMnMo-15 JIS-Z-3251-DF2B-510-B/EDRCrMnMo-15 D397
Mua hàng

Que hàn đắp GB/T 984 EDRCrMnMo-15 AT343

0 ₫

GB/T 984 EDRCrMnMo-15 JIS-Z-3251-DF2A-370-B/EDRCrMnMo-15 CHR112; CHR397 D397
Mua hàng

Dây hàn đắp VertiWear® 600 Hobart#2 173

0 ₫

JIS-Z-3326-YF-3B-C-500 VertiWear® 600
Mua hàng

Dây hàn đắp Tube-Alloy® Build UP-O; Tube-Alloy® Build UP-G Hobart#2 172

0 ₫

DIN-8555-MF1-300-G DIN-8555-MF1-300-G Tube-Alloy® Build UP-O; Tube-Alloy® Build UP-G
Mua hàng

Dây hàn đắp Tube-Alloy® AP-O; VertiWear® AP Hobart#2 171

0 ₫

EN-14700-T-Fe9 EN-14700:T-Fe9 Tube-Alloy® AP-O; VertiWear® AP
Mua hàng

Dây hàn đắp Tube-Alloy® A2JL-S/McKay MK-N Flux Hobart#2 170

0 ₫

JIS-Z-3326-YF-4A-G-420 Tube-Alloy® A2JL-S/McKay MK-N Flux
Mua hàng

Dây hàn đắp Tube-Alloy® 952-S; Tube-Alloy® A250-S/HF-N Flux Hobart#2 169

0 ₫

EN-14700-T-Fe6 EN-14700:T-Fe6 Tube-Alloy® 952-S; Tube-Alloy® A250-S/HF-N Flux
Mua hàng

Dây hàn đắp Tube-Alloy® 887-S/HF-N Flux Hobart#2 168

0 ₫

JIS-Z-3326-YF-4A-G-410 Tube-Alloy® 887-S/HF-N Flux
Mua hàng

Dây hàn đắp Tube-Alloy® 877-S/HF-N Flux Hobart#2 167

0 ₫

JIS-Z-3326-YF-2A-C-300 EN-ISO-14700:T-Fe1 Tube-Alloy® 877-S/HF-N Flux
Mua hàng

Dây hàn đắp Tube-Alloy® 865-S MOD/HF-N Flux Hobart#2 166

0 ₫

JIS-Z-3326-YF-4A-G-430 DGS K 1801.24 Tube-Alloy® 865-S MOD/HF-N Flux
Mua hàng

Dây hàn đắp Tube-Alloy® 258-G/Tube-Alloy® 258-O Hobart#2 165

0 ₫

DIN-8555-MF-6-GF-60-55 DIN 8555:MF 6-GF-60 Tube-Alloy® 258-G/Tube-Alloy® 258-O
Mua hàng

Dây hàn đắp Tube-Alloy® 258 TiC-O Hobart#2 164

0 ₫

JIS-Z-3326-YF-4A-G-600 Tube-Alloy® 258 TiC-O
Mua hàng

Dây hàn đắp Tube-Alloy® 255-G; Tube-Alloy® 255-O Hobart#2 163

0 ₫

DIN-8555-MF10-GW-60-G EN 14700 T Fe 15 Tube-Alloy® 255-G; Tube-Alloy® 255-O
Mua hàng

Dây hàn đắp Tube-Alloy® 244-O Hobart#2 162

0 ₫

JIS-Z-3326-YF-4A-G-500 Tube-Alloy® 244-O
Mua hàng