Vật tư khác

Que hàn SUGAR-827 NIKKO#1

0 ₫

AWS A5.33 JIS-Z-3326-DIN-8555-E10-UM-60(mod.4.0C27.0Cr) SUGAR-827
Mua hàng

Dây hàn thuốc hàn SUGAR-825 NIKKO#1

0 ₫

AWS A5.33 JIS-Z-3326-DIN-8555-E10-UM-60(mod.4.0C25.0Cr) SUGAR-825
Mua hàng

Que hàn SMC-65 NIKKO#1

0 ₫

AWS A5.33 JIS-Z-3251-DF3C-600-B(mod.6.0Cr2.0W) SMC-65
Mua hàng

Que hàn SMC-390 NIKKO#1

0 ₫

AWS A5.33 JIS-Z-3326-YF-3B-C-700(mod.0.8C1.5Si1.0Mo) SMC-390
Mua hàng

Que hàn SMC-39 NIKKO#1

0 ₫

AWS A5.33 JIS-Z-3326-YF-3B-C-700(mod.1.0Si1.0Mo) SMC-39
Mua hàng

Que hàn NS-300 NIKKO#1

0 ₫

AWS A5.33 E7018-B2(mod.1.25Cr3.0Ni1.0Mo) NS-300
Mua hàng

Que hàn NS-26Cr NIKKO#1

0 ₫

AWS A5.33 DIN8556-E26-MPR-26-130 NS-26Cr
Mua hàng

Que hàn NS-20Cr NIKKO#1

0 ₫

AWS A5.33 DIN8556-E20-MPR-26-130 NS-20Cr
Mua hàng

Que hàn NS-18.15.3 LMnR NIKKO#1

0 ₫

AWS A5.33 E316L(mod.3.0Mn15.0Ni18.0Cr) NS-18.15.3 LMnR
Mua hàng

Que hàn NS SUGAR NIKKO#1

0 ₫

AWS A5.33 DIN-8555-E10-UM-60(mod.4.0C35Cr) NS SUGAR
Mua hàng

Que hàn NIKKO SUGAR-827 NIKKO#1

0 ₫

AWS A5.33 JIS-Z-3326-DIN-8555-E10-UM-60(mod.4.0C27.0Cr) SUGAR-827
Mua hàng

Dây hàn thuốc hàn NIKKO SUGAR-825 NIKKO#1

0 ₫

AWS A5.33 JIS-Z-3326-DIN-8555-E10-UM-60(mod.4.0C25.0Cr) SUGAR-825
Mua hàng

Thuốc hàn OK Flux 10.27 ESAB#0

0 ₫

EN-ISO-14174-ES-A-FB-2B-54-62-NiMo-DC OK Flux 10.27 Cladding Fluxes
Mua hàng

Thuốc hàn OK Flux 10.26 ESAB#0

0 ₫

EN-ISO-14174-ES-A-FB-2B-54-91-NiMo-DC OK Flux 10.26 Cladding Fluxes
Mua hàng

Thuốc hàn OK Flux 10.18 ESAB#0

0 ₫

EN-ISO-14174-S-A-CS-2B-58-13-DC OK Flux 10.18 Cladding Fluxes
Mua hàng

Thuốc hàn OK Flux 10.17 ESAB#0

0 ₫

EN-ISO-14174-S-A-FB-2B-57-24-DC OK Flux 10.17 Cladding Fluxes
Mua hàng

Thuốc hàn OK Flux 10.10;OK Flux 10.11;OK Flux 10.14 ESAB#0

0 ₫

EN-ISO-14174-ES-A-FB-2B-56-44-DC OK Flux 10.10;OK Flux 10.11;OK Flux 10.14 Cladding Fluxes
Mua hàng

Thuốc hàn OK Flux 10.05 ESAB#0

0 ₫

EN-ISO-14174-S-A-AAS-2B-56-34-DC OK Flux 10.05 Cladding Fluxes
Mua hàng

Thuốc hàn ESAB OK Flux 10.27 ESAB#0

0 ₫

EN-ISO-14174-ES-A-FB-2B-54-62-NiMo-DC OK Flux 10.27 Cladding Fluxes
Mua hàng

Thuốc hàn ESAB OK Flux 10.26 ESAB#0

0 ₫

EN-ISO-14174-ES-A-FB-2B-54-91-NiMo-DC OK Flux 10.26 Cladding Fluxes
Mua hàng

Thuốc hàn ESAB OK Flux 10.18 ESAB#0

0 ₫

EN-ISO-14174-S-A-CS-2B-58-13-DC OK Flux 10.18 Cladding Fluxes
Mua hàng

Thuốc hàn ESAB OK Flux 10.17 ESAB#0

0 ₫

EN-ISO-14174-S-A-FB-2B-57-24-DC OK Flux 10.17 Cladding Fluxes
Mua hàng

Thuốc hàn ESAB OK Flux 10.10;OK Flux 10.11;OK Flux 10.14 ESAB#0

0 ₫

EN-ISO-14174-ES-A-FB-2B-56-44-DC OK Flux 10.10;OK Flux 10.11;OK Flux 10.14 Cladding Fluxes
Mua hàng

Thuốc hàn ESAB OK Flux 10.05 ESAB#0

0 ₫

EN-ISO-14174-S-A-AAS-2B-56-34-DC OK Flux 10.05 Cladding Fluxes
Mua hàng

Que hàn ZULFI E 8018-C1 RE#2 Saudi Arabia

0 ₫

ZULFI E 8018-C1 Zulfi Welding Electrodes Factory Co Ltd
Mua hàng

Que hàn ZULFI E 8015-B8 RE#2 Saudi Arabia

0 ₫

ZULFI E 8015-B8 Zulfi Welding Electrodes Factory Co Ltd
Mua hàng

Que hàn ZULFI E 7018-1 RE#2 Saudi Arabia

0 ₫

ZULFI E 7018-1 Zulfi Welding Electrodes Factory Co Ltd
Mua hàng

Que hàn ZULFI E 7018-1 H4R RE#2 Saudi Arabia

0 ₫

ZULFI E 7018-1 H4R Zulfi Welding Electrodes Factory Co Ltd
Mua hàng

Que hàn ZULFI E 7018 RE#2 Saudi Arabia

0 ₫

ZULFI E 7018 Zulfi Welding Electrodes Factory Co Ltd
Mua hàng

Que hàn ZULFI E 7016-1 RE#2 Saudi Arabia

0 ₫

ZULFI E 7016-1 Zulfi Welding Electrodes Factory Co Ltd
Mua hàng

Que hàn ZULFI E 7010-G RE#2 Saudi Arabia

0 ₫

ZULFI E 7010-G Zulfi Welding Electrodes Factory Co Ltd
Mua hàng

Que hàn ZULFI E 6013 RE#2 Saudi Arabia

0 ₫

ZULFI E 6013 Zulfi Welding Electrodes Factory Co Ltd
Mua hàng

Que hàn ZULFI E 6010 RE#2 Saudi Arabia

0 ₫

ZULFI E 6010 Zulfi Welding Electrodes Factory Co Ltd
Mua hàng

Que hàn ZULFI E 316-15 RE#2 Saudi Arabia

0 ₫

ZULFI E 316-15 Zulfi Welding Electrodes Factory Co Ltd
Mua hàng

Dây hàn ZQY-71/C1 RE#2 China

0 ₫

ZQY-71/C1 Zhongqiao Welding Material Jiangsu Co., Ltd.
Mua hàng

Que thổi cacbon dẹt

0 ₫

CARBONS RECTANGULAR chủ yếu được sử dụng để loại bỏ khuyết tật và phần hàn thừa. Hình dạng hình chữ nhật để loại bỏ các vật liệu tạo bề mặt phẳng...

Mua hàng

Que thổi cacbon tròn

0 ₫

GOUGING CARBONS được sử dụng để cắt, loại bỏ khuyết tật, làm lỗ...

Mua hàng

Hàn SAE J434 D7003 F34800 100/– [689/–] Ductile Not Specified BMS#0

0 ₫

SAE J434 D7003 F34800 100/– [689/–] Ductile Not Specified BMS#0
Mua hàng

Hàn SAE J434 D5506 F33800 80/– [552/–] Ductile Not Specified BMS#0

0 ₫

SAE J434 D5506 F33800 80/– [552/–] Ductile Not Specified BMS#0
Mua hàng

Hàn SAE J434 D4512 F33100 65/– [448/–] Ductile Not Specified BMS#0

0 ₫

SAE J434 D4512 F33100 65/– [448/–] Ductile Not Specified BMS#0
Mua hàng

Hàn SAE J434 D4018 F32800 60/– [414/–] Ductile Not Specified BMS#0

0 ₫

SAE J434 D4018 F32800 60/– [414/–] Ductile Not Specified BMS#0
Mua hàng

Hàn SAE J431 G4000 F10008 40 [276] Gray Cast Iron 1.95Si-0.95Mn; 3.8CE BMS#0

0 ₫

SAE J431 G4000 F10008 40 [276] Gray Cast Iron 1.95Si-0.95Mn; 3.8CE BMS#0
Mua hàng

Hàn SAE J431 G3500 F10007 35 [241] Gray Cast Iron 2.0Si-0.75Mn; 3.8CE BMS#0

0 ₫

SAE J431 G3500 F10007 35 [241] Gray Cast Iron 2.0Si-0.75Mn; 3.8CE BMS#0
Mua hàng

Hàn SAE J431 G3000 F10006 30 [207] Gray Cast Iron 2.1Si-0.65Mn; 4.02CE BMS#0

0 ₫

SAE J431 G3000 F10006 30 [207] Gray Cast Iron 2.1Si-0.65Mn; 4.02CE BMS#0
Mua hàng

Hàn SAE J431 G2500 F10005 25 [172] Gray Cast Iron 2.3Si-0.75Mn; 4.12CE BMS#0

0 ₫

SAE J431 G2500 F10005 25 [172] Gray Cast Iron 2.3Si-0.75Mn; 4.12CE BMS#0
Mua hàng

Hàn SAE J431 G1800 F10004 18/– [124/–] Gray Cast Iron 2.3SI-0.65Mn; 4.35CE...

0 ₫

SAE J431 G1800 F10004 18/– [124/–] Gray Cast Iron 2.3SI-0.65Mn; 4.35CE BMS#0
Mua hàng

Hàn SAE J158a M4504 F20001 65/– [448/–] Malleable Not Specified BMS#0

0 ₫

SAE J158a M4504 F20001 65/– [448/–] Malleable Not Specified BMS#0
Mua hàng

Que hàn đắp OZSh-3(ОЗШ-3)SPETSELECTRODE#2

0 ₫

OZSh-3(ОЗШ-3) DIN-8555-E6-UM-55-GR/EDCr-A1-03 GOST 10051-75 E-37X9C2 ( ГОСТ 10051-75 Э-37Х9С2) DIN-8555-E-6-UM-55-GR
Mua hàng

Que hàn đắp OZN-400M(ОЗН-400М)SPETSELECTRODE#2

0 ₫

OZN-400M(ОЗН-400М) EN-14700-E-Fe1 GOST 10051-75 15G4S ( ГОСТ 10051-75 15Г4С) DIN 8555 E1-UM-400-GP
Mua hàng

Que hàn đắp EN-60M(ЭН-60М)SPETSELECTRODE#2

0 ₫

EN-60M(ЭН-60М) JIS-Z-3251-DF2B-700-B GOST 10051-75 E-70H3SMT ( ГОСТ 10051-75 Э-70Х3СМТ) DIN E2-UM-55-G
Mua hàng

Thuốc hàn inox Jointed Copper-Coated Carbons AWS#2

0 ₫

Jointed Copper-Coated Carbons MH JointedCopperCoatedCarbons
Mua hàng

Que hàn đắp JIS-Z-3252-DFCCI AWS#2

0 ₫

JIS-Z-3252-DFCCI MH JISZ3252DFCCI
Mua hàng

Que hàn đắp JIS-Z-3251-DIN-E4-UM-60-65-ST AWS#2

0 ₫

JIS-Z-3251-DIN-E4-UM-60-65-ST MH JISZ3251DINE4UM6065ST
Mua hàng

Que hàn đắp JIS-Z-3251-DIN-E10-60CSt AWS#2

0 ₫

JIS-Z-3251-DIN-E10-60CSt MH JISZ3251DINE1060CSt
Mua hàng

Que hàn đắp JIS-Z-3251-DFWA-800 AWS#2

0 ₫

JIS-Z-3251-DFWA-800 MH JISZ3251DFWA800
Mua hàng

Que hàn đắp JIS-Z-3251-DFWA-730-S/EDW-A-15 AWS#2

0 ₫

JIS-Z-3251-DFWA-730-S/EDW-A-15 MH JISZ3251DFWA730SEDWA15
Mua hàng

Que hàn đắp JIS-Z-3251-DFWA-720-S AWS#2

0 ₫

JIS-Z-3251-DFWA-720-S MH JISZ3251DFWA720S
Mua hàng

Que hàn đắp JIS-Z-3251-DFWA-710-S AWS#2

0 ₫

JIS-Z-3251-DFWA-710-S MH JISZ3251DFWA710S
Mua hàng

Que hàn đắp JIS-Z-3251-DFWA-700-S AWS#2

0 ₫

JIS-Z-3251-DFWA-700-S MH JISZ3251DFWA700S
Mua hàng

Dây hàn đắp JIS-Z-3326-YF-4A-G-650 AWS#2

0 ₫

JIS-Z-3326-YF-4A-G-650 MH JISZ3326YF4AG650
Mua hàng

Dây hàn đắp JIS-Z-3326-YF-4A-G-600 AWS#2

0 ₫

JIS-Z-3326-YF-4A-G-600 MH JISZ3326YF4AG600
Mua hàng

Dây hàn đắp JIS-Z-3326-YF-4A-G-580 AWS#2

0 ₫

JIS-Z-3326-YF-4A-G-580 MH JISZ3326YF4AG580
Mua hàng

Dây hàn đắp JIS-Z-3326-YF-4A-G-550 AWS#2

0 ₫

JIS-Z-3326-YF-4A-G-550 MH JISZ3326YF4AG550
Mua hàng

Dây hàn đắp JIS-Z-3326-YF-4A-G-500 AWS#2

0 ₫

JIS-Z-3326-YF-4A-G-500 MH JISZ3326YF4AG500
Mua hàng

Dây hàn đắp JIS-Z-3326-YF-4A-G-440 AWS#2

0 ₫

JIS-Z-3326-YF-4A-G-440 MH JISZ3326YF4AG440
Mua hàng

Dây hàn đắp JIS-Z-3326-YF-4A-G-430 AWS#2

0 ₫

JIS-Z-3326-YF-4A-G-430 MH JISZ3326YF4AG430
Mua hàng

Dây hàn đắp JIS-Z-3326-YF-4A-G-420 AWS#2

0 ₫

JIS-Z-3326-YF-4A-G-420 MH JISZ3326YF4AG420
Mua hàng

Dây hàn đắp JIS-Z-3326-YF-4A-G-410 AWS#2

0 ₫

JIS-Z-3326-YF-4A-G-410 MH JISZ3326YF4AG410
Mua hàng

Dây hàn đắp JIS-Z-3326-YF-4A-G-400 AWS#2

0 ₫

JIS-Z-3326-YF-4A-G-400 MH JISZ3326YF4AG400
Mua hàng

Dây hàn đắp JIS-Z-3326-YF-4A-G-360 AWS#2

0 ₫

JIS-Z-3326-YF-4A-G-360 MH JISZ3326YF4AG360
Mua hàng

Dây hàn đắp JIS-Z-3326-YF-4A-G-350 AWS#2

0 ₫

JIS-Z-3326-YF-4A-G-350 MH JISZ3326YF4AG350
Mua hàng